Chia sẻ thông tin và giải pháp phát triển bền vững sông Mê kông

 Ngày 2/10, tại TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm Con người và Thiên nhiên – tổ chức phi lợi nhuận thuộc Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), đã tổ chức tọa đàm với chủ đề “Đằng sau những con đập thủy điện trên sông Mê Kông”, với sự tham dự của các nhà nghiên cứu, đại diện một số tổ chức trong và ngoài nước, các cơ quan báo chí.

Các diễn giả tại tọa đàm đã cùng chia sẻ thông tin, cung cấp một góc nhìn mở rộng, tổng thể khi bàn về vấn đề phát triển thủy điện trên dòng Mê Kông; trao đổi về các giải pháp bền vững và thân thiện với môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống.
Trong phát biểu trực tuyến, từ Ôtxtrâylia, TS. Tira Foran, Ban Khoa học về các Hệ sinh thái, Tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp khối thịnh vượng chung Ôtxtrâylia đã trình bày về vấn đề Hệ thống năng lượng Mê Kông và câu chuyện về phát triển thủy điện. Từ Hoa Kỳ, ông Timothy Hamlin, cán bộ của Chương trình Đông Nam Á, Trung tâm Stimson Hoa Kỳ đã tham luận: Thủy điện Mê Kông và vấn đề an ninh, con người.
 
Tại cuộc tọa đàm, TS. Carl Middleton, giảng viên Khoa học Chính trị, Đại học Chulalongkorn đã nêu lên vấn đề: Vai trò của các thể chế tài chính quốc tế đối với phát triển năng lượng khu vực GMS; Công lý môi trường và vấn đề phát triển năng lượng vùng Mê Kông. Ông Daniel King, Giám đốc Chương trình Luật châu Á, tổ chức EarthRights International trình bày về: Những khoảng trống trong hiệp định Mê Kông 1995.
(Theo Monre.gov.vn)