Chất lượng nước sông Đồng Nai vẫn đáng lo ngại

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa công bố kết quả diễn biến chất lượng nguồn nước sông Đồng Nai từ 2007 – 2012. Theo đó, sông Sài Gòn – Đồng Nai hiện đang bị ô nhiễm bởi các chỉ tiêu hóa lý và vi sinh.

Cụ thể, mức độ ô nhiễm bởi dầu và coliform có xu hướng tăng dần. Chỉ tiêu kim loại nặng và độ mặn tuy vẫn nằm trong quy chuẩn cho phép nhưng vẫn có xu hướng tăng cao qua các đợt quan trắc. Những nguồn thải ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước sông được xác định là từ nước thải sinh hoạt và công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi tại khu vực Củ Chi, Hóc Môn và một lượng lớn nước thải sinh hoạt và công nghiệp từ thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương đổ về sông Sài Gòn.

Đồng thời, vẫn có lượng lớn nước thải sinh hoạt và công nghiệp từ TP. Biên Hòa tỉnh Đồng Nai đổ ra làm cho chất lượng nước sông Sài Gòn – Đồng Nai ngày càng xấu đi. Điều đáng nói là tình trạng dân số tập trung đông, lượng nước thải sinh hoạt rất lớn nhưng chưa được xử lý triệt để; nước thải y tế, nhất là nước thải ở các bệnh viện công và từ trạm trung chuyển rác hoặc bãi tập kết rác trong khu dân cư chưa được thu gom, xử lý triệt để; tràn dầu và các sự cố môi trường do hoạt động giao thông thủy vẫn còn xảy ra nhiều nhưng biện pháp ứng phó sự cố chưa thực sự hiệu quả đang là nguyên nhân khiến chất lượng nguồn nước sông ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng. Không dừng lại đó, chế độ thủy văn của sông Sài Gòn – Đồng Nai cũng khiến chất lượng nguồn nước bị thay đổi.

(Theo Monre.gov.vn)