Chặn dòng công trình thủy lợi Krông Búk hạ

Ngày 13/01, tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cùng với Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8, Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) đã tổ chức chặn dòng công trình thủy lợi hồ chứa nước Krông Búk hạ. Đây là một trong những công trình thủy lợi lớn ở khu vực Tây Nguyên và là công trình thủy lợi có năng lực tưới lớn nhất ở tỉnh Đắk Lắk.

Công trình có tổng vốn đầu tư trên 2.500 tỷ đồng được khởi công xây dựng từ đầu năm 2006. Các đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn tập trung nguồn lực, phương tiện thi công 3 ca liên tục. 

Công trình có dung tích trên 110 triệu m3 nước và các hạng mục công trình như hệ thống đập tràn xã lũ, cống, tuy nen lấy nước kết hợp dẫn dòng… 

Công trình hồ chứa nước Krông Búk hạ hoàn thành, đưa vào sử dụng tháng 06/2011 sẽ tạo nguồn nước tưới ổn định cho 11.800 ha đất canh tác và nước sinh hoạt cho 72.000 hộ gia đình đồng bào các dân tộc của huyện Krông Pắk, Ea Kar.

Trước đó, ngày 12/01, Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai đã tổ chức lễ khánh thành Nhà máy Thuỷ điện H’Mun tại xã Bar Măih – huyện Chư sê (tỉnh Gia Lai). 

Công trình Nhà máy thủy điện H’Mun bắt đầu khởi công xây dựng vào đầu năm 2008 và kết thúc vào tháng 10/2010 với tổng vốn đầu tư hơn 300 tỷ đồng. 

Nhà máy gồm 3 tổ máy có tổng công suất 16,2 MW. Đây là công trình thủy điện lớn nhất trên sông Ayun. Dự kiến mỗi năm nhà máy này sẽ cung cấp vào lưới điện quốc gia sản lượng điện trên 66 triệu KWh.

 

 

 

(Theo Chinhphu.vn)