Cảnh báo về tăng dân số và thiếu nước trên toàn cầu

Dân số gia tăng và tình trạng khan hiếm nước đang đẩy thế giới đến trước nguy cơ khủng hoảng lương thực và môi trường. Tình trạng này chỉ có giảm thiểu nếu áp dụng các phương pháp kỹ thuật nông nghiệp hiệu quả hơn, sử dụng hệ sinh thái thông minh hơn.
Chương trình Môi trường LHQ (UNEP) và Viện Quản lý nước quốc tế (IWMI) mới đưa ra cảnh báo nói trên Tuần lễ Nước thế giới 2011 (22-28/8).
Dự kiến mới nhất cho hay, dân số thế giới dự kiến sẽ tăng từ 7 tỷ người năm 2011 lên ít nhất 9 tỷ người trong năm 2050, làm gia tăng nhu cầu về nước và làm trầm trọng hơn tình trạng Trái Đất nóng dần lên do biến đổi khí hậu. Khoảng 1,6 tỷ người đang sống ở những vùng khan hiếm nước, nhưng con số này sẽ nhanh chóng lên tới 2 tỷ nếu thế giới tiếp tục cách thức sử dụng nước như hiện nay.
 Với tốc độ sử dụng nước cho nông nghiệp, đô thị hóa và sản xuất thực phẩm, lượng nước sử dụng trong nông nghiệp sẽ tăng từ 70-90% so với mức 7.130 km3 hiện nay để nuôi sống số dân 9 tỷ người vào năm 2050. Trong khi đó, các vùng sản xuất lương thực chính đều đang phá vỡ ngưỡng sử dụng nước, bao gồm các vùng đồng bằng ở miền Bắc Trung Quốc, ở Punjab (Ấn Độ) và ở Hoa Kỳ.
Việc áp dụng các phương pháp kỹ thuật nông nghiệp nhằm nâng cao sản lượng và mở rộng diện tích canh tác sẽ dẫn đến thảm họa khó tránh khỏi là làm suy thoái hoặc phá hủy hoàn toàn nguồn nước sạch trên Trái Đất và hệ sinh thái ven biển, các yếu tố giữ vai trò quan trọng đảm bảo sự sống.
Các cơ quan nói trên kêu gọi đổi mới để cải thiện năng suất và xóa đói nghèo, nhưng hạn chế phá hủy môi trường; đồng thời đưa ra các ý tưởng như huấn luyện tốt hơn cho nông dân, đặc biệt về các sáng kiến thân thiện với môi trường như trồng vành đai cây quanh các cánh đồng.

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)