Cần xem xét lại Thuế Tài nguyên nước

Đó là kiến nghị của đa số các nhà đầu tư thủy điện vừa và nhỏ tại Diễn đàn Phát triển thủy điện nhỏ, kiến nghị từ doanh nghiệp vừa được tổ chức tại Hà Nội.

Theo các đại biểu, Quyết định số 284/QĐ-BTC ngày 14/2/2012 của Bộ Tài chính quy định, giá điện thương phẩm tính thuế tài nguyên nước năm 2012 là 1.304đ/1kW, trong khi đó giá điện thương phẩm theo Quyết định số 06/QĐ-ĐTĐL ngày 19/1/2012, các thủy điện vừa và nhỏ của Lào Cai chỉ bán với giá điện bình quân mùa khô và mùa mưa là 866đ/1kW. Như vậy, số tiền điện để tính Thuế Tài nguyên nước chênh lệch rất lớn so với giá bán điện thực tế của các nhà máy.

Vì thế, Nhà nước cần quan tâm và điều chỉnh lại Thuế Tài nguyên nước đối với các doanh nghiệp thủy điện cho phù hợp.

 

(Theo Monre.gov.vn)