Các giải pháp hướng tới cấp nước an toàn

Ngày 6/3, Viện Khoa học và Kỹ thuật môi trường tổ chức Hội thảo “Về các giải pháp quản lý và thích ứng thích hợp” nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác về quản lý nước, giữa Viện Khoa học và kỹ thuật môi trường với trường đại học Tokyo (Nhật Bản). Các đại biểu đã luận bàn xung quanh chủ đề về nguồn nước, hệ thống nước đô thị, xây dựng các hệ thống nước đô thị bền vững trong bối cảnh đô thị hóa và biến đổi khí hậu…
Trước đây, những dự án về quản lý nước thường chỉ giải quyết từng bộ phận riêng biệt của hệ thống nước. Điểm mới của dự án lần này là ở tính tổng thể, giải quyết tất cả các yếu tố của hệ thống nước như công trình, hệ thống mạng, nguồn. Điểm mạnh là còn cân nhắc, xem xét đến yếu tố con người với việc đánh giá của người dân về chất lượng nước, giá nước… Với cách tiếp cận này mới giải quyết được bài toán, chính sách, chiến lược về nước thích ứng với đô thị hóa và biến đổi khí hậu.
Giáo sư Satoshi Takizawa, trường đại học Tokyo cho rằng: Ngoài ý nghĩa về khoa học, dự án còn có ý nghĩa về mặt xã hội vì để đầu tư xây dựng hệ thống nước phải mất rất nhiều tiền nên phải nâng cao ý thức của người dân. Ở đây, người dân không chỉ tham gia về quản lý mà về cả tài chính. Những nghiên cứu trong dự án mang tính đa giai đoạn. Hệ thống hạ tầng nước không chỉ đảm bảo thích ứng trước mắt cho phát triển đô thị mà còn phải tính lâu dài, nhất là khả năng phục hồi hay thích ứng với nguy co thảm họa thiên nhiên.
Một vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong cấp nước được nhiều nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm là nguồn nước. Trong khi nước ngầm là nguồn tài nguyên rất quý, chủ yếu để khai thác dự phòng thì hiện nay, hầu hết các nhà máy nước của Việt Nam đang khai thác nguồn nước này.
PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng cho biết: Trong những năm sắp tới, Việt Nam phải cố gắng giảm thiểu khai thác nước ngầm bằng cách tăng cường khai thác nguồn nước mặt. Giai đoạn 2015-2020, một số nhà máy khai thác nước mặt sông Hồng, sông Đuống được xây dựng, tăng công suất nhà máy nước sông Đà để cung cấp nước cho các đô thị của Hà Nội. Với một Hà Nội mở rộng, ở những khu vực thành phố, thị trấn, thị tứ, khu vực dự kiến phát triển sẽ quy hoạch những nhà máy cấp nước tập trung hướng tới cung cấp nước qua hệ thống nước tập trung, cải thiện chất lượng nước nông thôn.
Phát triển hệ thống cấp nước đô thị trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu cần được áp dụng cách tiếp cận hướng tới cấp nước an toàn. Mục đích của hướng này là cấp đủ lưu lượng, đủ áp lực, đảm bảo chất lượng nước, phòng ngừa để không xảy ra các sự cố…

 

 

(Theo Monre.gov.vn)