Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên làm việc với Cục Công nghệ thông tin (CNTT): Đẩy mạnh tiến độ, tạo điểm sáng trong ứng dụng CNTT

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp
Đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2010 và Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 và các năm tiếp theo của Cục CNTT tổ chức sáng 1/3/2011 tại Hà Nội, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nhấn mạnh: “Sau 3 năm hoạt động Cục đã có những chuyển biến rất lớn trong việc ứng dụng CNTT xây dựng cơ sở dữ liệu trong toàn ngành TN&MT góp phần đưa sự nghiệp của Bộ ngày càng lớn mạnh”. Cùng dự có các Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc, Nguyễn Mạnh Hiển và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, Trung tâm trực thuộc Bộ. 

Bộ trưởng nêu rõ, Cục CNTT từ một cơ quan sự nghiệp chuyển sang cơ quan quản lý Nhà nước đã tạo ra 4 “sản phẩm” rõ nét đó là, tập thể đoàn kết, sáng tạo; đi đúng hướng xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý quan trọng; phối hợp với các đơn vị trong Bộ tạo ra các sản phẩm mang bóng dáng của Cục; thiết lập hệ thống, quản lý phần mềm tại các địa phương. “Những sản phẩm trên là nền tảng rất quan trọng để Cục CNTT bước vào một giai đoạn mới”, Bộ trưởng nói.

Chú trọng đến việc xây dựng các cơ sở dữ liệu đối với các lĩnh vực quản lý của Bộ, Bộ trưởng chỉ đạo, giai đoạn 2011 – 2015, Cục phải tạo ra những bước chuyển biến mạnh mẽ với những sản phẩm, điểm nhấn cụ thể; tập trung thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu từ Cục đến các đơn vị trực thuộc Bộ; đối với 7 lĩnh vực quản lý phải tạo ra 7 ngân hàng dữ liệu và xây dựng lộ trình thực hiện một cách cụ thể. Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý trong năm 2011, Cục phải hoàn thành tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai đảm bảo tính chính xác và đồng bộ.

Riêng đối với vấn đề hợp tác quốc tế, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nêu rõ, đây là vấn đề Cục còn nhiều hạn chế, thời gian tới, cần tăng cường phối hợp mạnh mẽ, chủ động lồng ghép ứng dụng CNTT vào các dự án của nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực TN&MT trên nguyên tắc hợp tác cùng chia sẻ.

 

tt383

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển: “Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, Cục CNTT cần rà soát các phần mềm quản lý hiện có trong Bộ để lựa chọn phần mềm sử dụng hiệu quả nhất”
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển cho rằng, việc ứng dụng CNTT xây dựng cơ sở dữ liệu trong Bộ và toàn ngành TN&MT, Cục  cần nỗ lực hơn nữa trong những năm tiếp theo. Đối với lĩnh vực đất đai, Thứ trưởng đề nghị, trong năm 2011, Cục cần xây dựng một phần mềm đạt chuẩn đưa vào hoạt động; phối hợp với Tổng cục Quản lý Đất đai tiếp tục nghiên cứu và ban hành chuẩn các dữ liệu, công nghệ, thiết bị; xây dựng các mô hình chuẩn, cụ thể đối với các huyện đang triển khai các dự án về CNTT; tiếp tục thực hiện công tác hướng dẫn thực hiện và kiểm tra công tác ứng dụng CNTT phục vụ quản lý Nhà nước của các đơn vị tại các địa phương.
tt384
Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu tại cuộc họp

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho rằng, để công tác ứng dụng CNTT phát huy hiệu quả, Cục cần xây dựng một thông tư chung về giao nộp, quản lý, cung cấp sử dụng về CNTT trong ngành TN&MT. Đồng thời, Cục sớm hình thành các tổ chức, nhóm để phối hợp với các Viện nghiên cứu để xây dựng các phần mềm quản lý đối với từng lĩnh vực quản lý của Bộ.

Theo Cục trưởng Cục CNTT Nguyễn Hữu Chính, năm 2011, Cục tiếp tục triển khai mới và thực hiện các dự án chuyển tiếp trọng điểm mang tính bản lề trong kế hoạch 5 năm xây dựng hạ tầng cơ sở thông tin và ứng dụng CNTT, đảm bảo hoàn thành Chính phủ điện tử trong ngành TN&MT, tạo nguồn thu từ thông tin TN&MT vào năm 2015 như Dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về TN&MT; xây dựng mạng thông tin ngành TN&MT; xây dựng Cổng thông tin điện tử TN&MT. Cùng với đó, Cục lập các dự án mở mới triển khai năm 2012 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ như: Ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý Nhà nước tại Bộ TN&MT; mạng thông tin kinh tế hóa ngành TN&MT; hệ thống dịch vụ công trực tuyến về TN&MT.

 

 

(Theo Monre.gov.vn)