Bình Thuận: Tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sạch

Nước sạch nông thôn. Ảnh minh họa
Là một tỉnh vùng Đông Nam Bộ, Bình Thuận có tới 30 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn nên đời sống của đồng bào còn nhiều vất vả, đặc biệt là vấn đề nước sạch và vệ sinh môi trường. Trước đây, bà con dân tộc thường dùng nước suối, khe, nước kênh mương…để ăn uống, sinh hoạt nhưng đến nay Bình Thuận đã đầu tư xây dựng 40 công trình cấp nước sinh hoạt cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công trình đã cung cấp nước cho hơn 11.000 hộ đồng bào dân tộc, chiếm khoảng 92% số hộ có nước sạch trên toàn tỉnh.
           Trung tâm nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Bình Thuận cho biết: ngoài kinh phí từ dự án, tỉnh đã hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng lắp đặt thủy kế đến tận nhà dân và hỗ trợ giá nước sinh hoạt thấp hơn so với khu vực các xã, thị trấn vùng đồng bằng khoảng 30 đến 40%. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quản lý các công trình và trực tiếp thi công đến tận nhà dân, đồng thời theo dõi kết quả xét nghiệm chất lượng nguồn nước cũng như thành lập đội thi công trực tiếp sửa chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra.
            Qua thực tế kiểm tra, đánh giá của Trung tâm Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường, các công trình cấp nước sạch ở Bình Thuận đạt chất lượng tốt, nhiều công trình có mô hình hoạt động hay có thể nhân rộng ra các tỉnh. Tính đến thời điểm hiện nay, hệ thống các công trình nước sạch tại Bình Thuận hoạt động hiệu quả giúp cải thiện và nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Mục tiêu đến hết năm 2015, Bình Thuận phấn đấu 100% số hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nguồn nước sạch.

 

(Theo Monre.gov.vn)