Bình Định: Trên 85,7 % hộ dân được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Ông Nguyễn Hữu Vui, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết: Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có 85,7 % số hộ nông dân được sử dụng nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó tỷ lệ cấp nước sạch đạt 48,5 %. Năm 2010, tỉnh Bình Định đã xây dựng 21 dự án cấp nước sạch sinh hoạt với tổng kinh phí trên 30,2 tỷ đồng; trong đó, có 18 dự án cấp nước sinh hoạt tập trung và 3 dự án cấp nước và vệ sinh trường học, trạm y tế. Đã có 5 dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng như Dự án cấp nước khu Đông huyện Tuy Phước cung cấp nước cho 11.200 dân; nâng cấp hệ thống cấp nước xã Phước Sơn cấp nước cho 32 .000 dân; cấp nước bằng hệ thống tự chảy xã Ân Hảo Đông , huyện Hoài Ân cấp nước cho 2.200 người dân. 
     Tỉnh Bình Định cũng đã hoàn thành 130 công trình cấp nước trường học và 40 công trình cấp nước trạm y tế; năm 2011 đã khởi công xây dựng mới 2 công trình mở rộng hệ thống cấp nước xã Nhơn Tân và 3 xã khu Đông huyện An Nhơn.  (Theo Monre.gov.vn)