Bình Định : Sẽ xây dựng hồ chứa nước Suối Lớn

UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp nước (thủy lợi) của tỉnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Trong quyết định này, UBND tỉnh đã bổ sung công trình hồ chứa nước Suối Lớn ở xã Canh Thuận, huyện Vân Canh là công trình xây dựng mới, giai đoạn 2012-2015 vào quy hoạch.

Hồ chứa nước Suối Lớn là công trình thủy lợi có chức năng tổng hợp. Trong đó, ngoài việc tạo nguồn cấp nước tưới cho 240 ha đất nông nghiệp, công trình này còn tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho nhân dân các thôn: Hà Văn Trên; Hà Văn Dưới, Hà Lũy, Kà Bưng, Canh Phước thuộc xã Canh Thuận và bổ sung nguồn nước cho hệ thống cấp nước của huyện Vân Canh.

(Theo Monre.gov.vn)