Bình Định: Ngăn chặn nuôi tôm trên cát và trong vườn nhà để bảo vệ môi trường nước sinh hoạt vùng dân cư

Ngày 21/6, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, ông Phạm Trương cho biết: Huyện ủy, UBND huyện Hoài Nhơn quyết liệt thực hiện chủ trương không cho các tổ chức, cá nhân nuôi tôm trên cát và trong vườn nhà để bảo vệ môi trường. Hoài Nhơn là huyện tiên phong của tỉnh Bình Định thực hiện chủ trương này.
Hội đồng cưỡng chế hồ nuôi tôm tự phát huyện Hoài Nhơn đã tiến hành các thủ tục cưỡng chế hồ nuôi tôm rộng 1.218m2 trong vườn nhà của hộ gia đình ông Trương Minh Phước, thôn Tiểu Lợi Đông, xã Tam Quan Nam. Trước đó, UBND huyện Hoài Nhơn đã huy động tự tháo dỡ và buộc tháo dỡ đối với 6,5ha hồ nuôi tôm trên cát và trong vườn nhà thuộc các xã Hoài Thanh, Hoài Hương, Tam Quan Nam.
Hiện nay, toàn huyện vẫn còn gần 7ha hồ nuôi tôm trên cát thuộc khu vực bờ biển Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ chưa được tháo dỡ. Trong thời gian tới, UBND huyện sẽ tiếp tục vận động và cương quyết buộc tháo dỡ, bảo vệ môi trường khu vực rừng phòng hộ bờ biển.
Ban đầu, chủ trương không cho nuôi tôm trên cát và trong vườn nhà của huyện gặp phản ứng của nhiều người dân. Tuy nhiên, sau thời gian phân tích, vận động, hiện nay buộc các cơ sở nuôi tôm trên cát phải tháo dỡ để bảo vệ môi trường.
Thực tế nhiều năm qua tại các huyện trong tỉnh Bình Định và các tỉnh duyên hải miền Trung, việc phát triển nghề nuôi tôm trên cát đã phá vỡ sự ổn định môi trường. Các ao, hồ nuôi không được xử lý môi trường hợp lý, trực tiếp xả nước thải ra biển gây ô nhiễm môi trường biển; lấy nước nuôi tôm từ giếng khoang làm sụt tầng nước ngầm, gây chết hàng loạt diện tích rừng phi lao phòng hộ ven biển, gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt vùng dân cư…

 
 
(Theo Monre.gov.vn)