Bình Định: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cấp nước và vệ sinh

Dự án Cấp nước và vệ sinh (DACN-VS) do Chính phủ Bỉ tài trợ đã và đang được triển khai tại 6 huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Qua nửa chặng đường thực hiện, Dự án đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo DACN-VS tỉnh nhằm đánh giá thực trạng và bàn giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ DA, đảm bảo thực hiện theo đúng lộ trình đã cam kết.

Theo kế hoạch, 6 tháng cuối năm 2012, BQL DA sẽ lập chiến lược phát triển năng lực và kế hoạch hoạt động dài hạn; nghiên cứu mô hình quản lý, vận hành công trình cấp nước Phù Cát. Bên cạnh đó, hoàn thiện và trình phê duyệt cơ chế phối hợp trong công tác quản lý CTR; thành lập Trung tâm Tài nguyên rác tỉnh; thành lập Ban Chỉ đạo quản lý chất thải của huyện, thị xã và Quy chế thực hiện quản lý CTR.

DACN-VS tỉnh do Chính phủ Bỉ tài trợ, được triển khai thực hiện tại 6 huyện, thị xã: Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, Tây Sơn, An Nhơn và Hoài Nhơn; bắt đầu từ năm 2009 và sẽ kết thúc vào năm 2014. Dự án gồm các hợp phần: A- nâng cao năng lực cho các cơ quan liên quan; B- nâng cao nhận thức cộng đồng về CTR, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; C- xây dựng hệ thống cấp nước nông thôn, và hợp phần; D- xây dựng các hệ thống xử lý CTR. Tổng vốn đầu tư của Dự án là 8,95 triệu Euro, trong đó, vốn tài trợ của Chính phủ Bỉ là 7,5 triệu Euro, Việt Nam là 1,45 triệu Euro

BQL DA sẽ tiếp tục hướng dẫn và hỗ trợ các nhóm truyền thông trong quá trình triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về CTR và nước sạch vệ sinh môi trường; đồng thời đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, vật tư, phương tiện đẩy nhanh tiến độ các gói thầu, đảm bảo yêu cầu của dự án. Mặt khác, tổ chức thẩm định lựa chọn phương án thiết kế bản vẽ thi công công trình hồ chứa nước Hóc Môn theo tiến độ đã được các bên thống nhất, và tổ chức chọn nhà thầu xây lắp, nhà thầu tư vấn giám sát thi công. BQL DA phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bãi chôn lấp CTR. Về tài chính, kế hoạch vốn DA 6 tháng đầu năm 2012 là trên 1,2 triệu Euro.

BQL DA kiến nghị Ban Chỉ đạo và nhà tài trợ phê duyệt báo cáo kết quả thực hiện DA phục vụ cuộc họp lần 6; kế hoạch hoạt động chi tiết, trong đó có kế hoạch tài chính 6 tháng cuối năm 2012; chỉ đạo UBND các huyện, thị xã tham gia dự án thực hiện nghiêm túc việc báo cáo theo quy định của DA và chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thanh toán vốn đầu tư cho khối lượng công trình đã hoàn thành…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Pierre Dulieu, Trưởng Cơ quan phát triển Bỉ tại Việt Nam, đã đánh giá cao nỗ lực của BQL DA, ngành chức năng và chính quyền các địa phương tham gia DA. Về tiến độ giải ngân của DA chậm, cần sự nỗ lực tích cực hơn nữa của chính quyền các địa phương tham gia DA. Ông Pierre Dulieu cũng cơ bản nhất trí với các kiến nghị của BQL DA trong quá trình tiếp tục triển khai thực hiện.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng đã thống nhất các kiến nghị của BQL DA; đồng thời yêu cầu các ngành chức năng, chính quyền các huyện thực hiện DA phải đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình. Bên cạnh đó, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, đảm bảo yêu cầu của DA và nhà tài trợ.    

Được biết, từ tháng 12/2011 đến nay, BQL DA đã tổ chức đánh giá năng lực tổ chức thể chế trong công tác quản lý cấp nước nông thôn. Hoạt động này là tiền đề để xây dựng mô hình quản lý, vận hành cho công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát. Trong khuôn khổ của hợp phần này, đơn vị tư vấn đã lập xong cơ chế điều phối công tác quản lý chất thải rắn (CTR) cho 4 địa phương tham gia DA là Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Tây Sơn, An Nhơn; tổ chức cho cán bộ cấp tỉnh, huyện tham gia DA đi tham quan học tập kinh nghiệm quản lý CTR, quản lý vận hành bãi chôn lấp hợp vệ sinh tại Bỉ và một số tỉnh, thành phố trong nước. BQL DA cũng đã hoàn thiện chiến lược nâng cao nhận thức cộng đồng về CTR, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho giai đoạn mở rộng 2012-2014…

 

 

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)