Bình Định: Cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án cấp nước và vệ sinh

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng tại cuộc họp Ban chỉ đạo dự án cấp nước và vệ sinh tỉnh do UBND tỉnh tổ chức ngày 14.8 tại TP Quy Nhơn.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Dự án cấp nước và vệ sinh tỉnh, đến nay hầu hết các hợp phần (Phát triển năng lực của các cơ quan liên quan; nâng cao nhận thức; các hệ thống cấp nước nông thôn; các hệ thống xử lý chất thải rắn và hợp phần các phương tiện chung) của dự án đều đã được triển khai tích cực và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện đã nảy sinh nhiều khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Trong đó, có một số gói thầu của công trình cấp nước Phù Cát thuộc hợp phần các hệ thống cấp nước nông thôn triển khai chậm do phải đấu thầu nhiều lần; việc đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn tại huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ kéo dài so với kế hoạch. Hoạt động giải ngân của dự án cũng không đạt yêu cầu; đến nay, mới giải ngân được trên 2,838 triệu Euro, đạt 30,74% so với tổng ngân sách dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng yêu cầu Ban chỉ đạo phối hợp với ngành chức năng, chính quyền các địa phương tham gia dự án khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hợp phần của dự án và đẩy mạnh giải ngân. Huyện Hoài Nhơn và Phù Mỹ phải chủ động triển khai hoạt động đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn. Sở NN-PTNT chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đôn đốc các nhà thầu huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc công trình cấp nước Phù Cát…


 

 

(Theo Monre.gov.vn)