Bến Tre: Không phát sinh thêm việc khoan giếng lấy nước mặn nuôi tôm trong vùng ngọt

Ông Võ Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Đại (Bến Tre), phụ trách kinh tế cho biết: Tình trạng khoan giếng lấy nước mặn nuôi tôm trong vùng ngọt của huyện đã được ngăn chặn, không phát sinh số giếng đào mới. UBND tỉnh đã có thông báo cắt vụ nuôi tôm từ 1/10/2011. Sắp tới, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Đại sẽ sang tỉnh Trà Vinh học tập kinh nghiệm, công nghệ trám lấp các giếng và khuyến khích người dân san lấp các ao nuôi tôm đã “lỡ” đào thời gian qua trong vùng ngọt.
Huyện Bình Đại là địa phương có “phong trào” khoan giếng trong vùng ngọt lấy nước mặn nuôi tôm thẻ chân trắng mạnh nhất tỉnh Bến Tre, với diện tích 500 ha. Việc làm này ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường vùng ngọt, đáng ngại nhất là nước thải nuôi tôm ở một số xã đổ vào làm bẩn sông Ba Lai. Con sông này đã được ngăn mặn ở hạ lưu, thuộc dự án ngọt hóa Bắc Bến Tre, có tác dụng cung cấp nước phục vụ sản xuất cho hơn 100 ngàn ha đất nông nghiệp và nước sinh hoạt cho trên 600 ngàn dân của các huyện: Bình Đại, Châu Thành, Ba Tri, Giồng Trôm và thành phố Bến Tre.

 
(Theo Monre.gov.vn)