Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh miền núi Đông Bắc theo hướng bền vững

Ngày 11/10, Ủy ban Dân tộc đã phối hợp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo “Trao đổi kinh nghiệm về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững cho lãnh đạo Ban dân tộc các tỉnh miền núi phía Đông Bắc”. Tham dự hội thảo có đại biểu các tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Quảng Ninh, các Vụ của Ủy ban Dân tộc. Các đồng chí Hoàng Xuân Lương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Vũ Thị Bích Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì Hội thảo.
Tại Hội thảo các đại biểu đã nêu ra những kinh nghiệm, mô hình và bất cập về bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững ở các địa phương và các tỉnh miền núi khu vực Đông Bắc. Điển hình như mô hình “Cộng đồng quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả thuốc bảo vệ thực vật” ở tỉnh Tuyên Quang hay mô hình “Khoanh nuôi và phát triển rừng” ở một số huyện của tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, môi trường ở các tỉnh miền núi phía Đông Bắc hiện đã và đang có những vấn đề rất đáng quan tâm như: Việc khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức, nạn chặt phá, xâm hại rừng; đất đai bị xói mòn, thoái hóa, nguồn nước bị ô nhiễm và khan hiếm… làm cho môi trường ở khu vực bị suy giảm rất nhiều. Vào mùa khô, những nơi mất rừng trở nên rất khắc nghiệt, các suối khô cạn, thiếu nước trầm trọng như vùng Đồng Văn, Mèo Vạc tỉnh Hà Giang; các xã vùng Lục Khu của tỉnh Cao Bằng…
Các đại biểu đã thảo luận và thống nhất cần thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế – xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc theo hướng bền vững như: Khai thác, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, khoáng sản; thực hiện tốt các quy định pháp luật về tài nguyên, khoáng sản để hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng thai thác khoáng sản tự phát, bừa bãi; tăng cường đầu tư cho khâu phục hồi, tái tạo và cải thiện môi trường sinh thái ở các địa bàn khai thác mỏ. Xây dựng ban hành và thực hiện chính sách pháp luật nhằm thu hút đầu tư cho việc phát triển, bảo vệ rừng; hỗ trợ đồng bào trồng, sử dụng có hiệu quả đất rừng được giao khoán; nghiên cứu, áp dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật phòng chống cháy rừng. Tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao nhận thức về môi trường, từng bước hình thành quan niệm mới về phát triển và phát triển bền vững. Xây dựng phong trào quần chúng nhân dân bảo vệ môi trường để phát triển bền vững; tăng cường phổ biến các mô hình sản xuất kinh doanh góp phần bảo vệ môi trường; quan tâm đến bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên ngành về bảo vệ môi trường…

 
 
(Theo Monre.gov.vn)