Báo động tình trạng ô nhiễm nước ngầm

Tiến hành khảo sát thực trạng nước ngầm của Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã phân tích các mẫu nước được lấy từ nhiều nơi trên địa bàn thành phố. Kết quả cho thấy, tình trạng ô nhiễm nước ngầm đang lan rộng mà nguyên nhân là do các điểm khoan khai thác nước không khoanh vùng bảo vệ, làm cho toàn bộ nước mặt đã nhiễm bẩn tràn xuống gây ô nhiễm nguồn nước ngầm.

Với 150 mẫu nước được lấy từ các điểm khoan tại gần 200 giếng khoan khai thác nước quy mô công nghiệp và hàng nghìn giếng khoan khai thác nước giếng kiểu nhỏ lẻ, trong đó có giếng khoan Unicef của các hộ gia đình, đồng thời kết hợp với các tài liệu quan trắc nước dưới đất tại nhiều khu vực của Hà Nội cho thấy, diện tích nguồn nước ngầm bị ô nhiễm đang có dấu hiệu mở rộng, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước ngầm. Thực tế cho thấy, tại khu vực phía Tây Hà Nội và khu vực các huyện ngoại thành thì nguồn nước ngầm ở cả hai tầng chứa nước nông và sâu cũng bị ô nhiễm các chất như amoni và asen.

Mặc dù Hà Nội đã có quy định xây dựng vùng bảo vệ đối với các công trình khai thác nước tại Hà Nội, nhưng do quỹ đất hạn hẹp nên quy định này không được thực hiện. Trong khi đó, đối với nước ngoài việc xây dựng vùng bảo vệ quanh điểm khoan lấy nước rất quan trọng và thường được chia thành ba đới bảo vệ, để bảo đảm an toàn cho nguồn nước ngầm.

Thêm vào đó, ở Thủ đô tình trạng giếng khoan tự phát tại các khu dân cư, giếng khoan khai thác nước quy mô nhỏ trong sản xuất, kinh doanh nhà hàng không được kiểm soát chặt chẽ dẫn đến thực tế khai thác tùy tiện và sử dụng cũng tùy tiện, nhất là các giếng khoan ở khu nhà trọ. Một giếng khoan có đến hàng chục hộ sử dụng và các loại tạp chất thải ngay tại khu vực khoan, ngấm xuống các tầng chứa nước ngầm. Bởi thế, khi nước ngầm được khai thác càng nhiều thì nước nhiễm bẩn cũng tràn xuống càng lớn khiến chất bẩn lan nhanh trong các tầng chứa nước.

Hiện nay, việc quản lý nguồn nước ngầm tại Hà Nội còn những bất cập, thành phố chưa có quy định trong việc quản lý các giếng khoan nhỏ lẻ. Phần lớn giếng khoan nhỏ lẻ, giếng khoan của hộ gia đình vẫn theo dạng “tự khoan, tự dùng” , chưa phải xin cấp phép và cũng chẳng có hướng dẫn trong khai thác, sử dụng.

Đã đến lúc các cơ quan chức năng của Hà Nội cần có những biện pháp và chế tài để tuyên truyền cho người dân hiểu được việc bảo vệ nguồn nước ngầm dưới đất. Đồng thời, hướng dẫn cách khoan và xây dựng vùng bảo vệ để hạn chế nguồn nước ngầm bị nhiễm bẩn, bảo đảm sức khỏe cho cả cộng đồng.

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)