Báo cáo việc quản lý phát triển các dự án thủy điện

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Công Thương trước ngày 31/5/2012 phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện rà soát, kiểm tra việc phát triển các dự án thủy điện, bao gồm cả thủy điện vừa và nhỏ, những vấn đề đặt ra hiện nay và các giải pháp khắc phục.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý, Bộ Công Thương cần phải báo cáo rõ và giải thích những ý kiến dư luận xã hội nêu như: phát triển thủy điện tràn lan, ồ ạt, mất nhiều rừng, gây thiếu nước hạ du… Đồng thời, Bộ Công Thương cần khẩn trương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các nhà máy thủy điện bảo đảm vận hành theo dòng chảy tối thiểu để giúp các địa phương cấp nước, chống hạn trong các tháng mùa khô.

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)