Báo cáo về việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2019 và kế hoạch trung hạn 2019-2021 trong lĩnh vực tài nguyên nước

_mg_7134-resizeNgày 14/6, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên nước báo cáo về việc chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2019 và kế hoạch trung hạn 2019 – 2021.

_mg_7125-resize

Tham dự họp có Lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch – Tài chính, Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo các đơn vị: Cục Quản lý tài nguyên nước, Văn phòng Thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Viện Khoa học tài nguyên nước. Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG tham dự cuộc họp.

hoangvanbay

Báo cáo tại cuộc họp, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Hoàng Văn Bẩy cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của Cục năm 2019 là tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật tài nguyên nước; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước; tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật về tài nguyên nước, đẩy mạnh công tác cấp phép tài nguyên nước. Bên cạnh đó, Cục sẽ tiếp tục triển khai việc xây dựng các trạm quan trắc tài nguyên nước; giám sát việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải; theo dõi, đánh giá, dự báo tình hình suy thoái, cạn kiệt, xâm nhập mặn nguồn nước; đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp phòng, chống khô hạn, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng tại những vùng chịu nhiều ảnh hưởng; tăng cường công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước; quy hoạch tài nguyên nước; thành lập hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên nước; xây dựng chỉ tiêu thống kê tài nguyên nước; rà soát, điều chỉnh các quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông.

Bên cạnh việc thực hiện các nhiêm vụ chuyên môn, Cục cũng sẽ tiếp tục kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh hoạt động 03 Chi cục Quản lý tài nguyên nước; tăng cường năng lực của Cục, Chi cục và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục về biên chế, tổ chức, cơ sở vật chất và trang thiết bị,…

tongngocthanh

Báo cáo về kế hoạch năm 2019 của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh cho biết, Trung tâm đang thực hiện một số nhiệm vụ của Chính phủ gồm: Điều tra tìm kiếm nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thuộc Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng cao, vùng khan hiếm nước; Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước phục vụ xây dựng công trình cấp nước cho các đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam và Điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long, định hướng quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất; và 01 nhiệm vụ mở mới là “Dự án điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long”. Tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp về “Quy hoạch Tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình”; dự án mở mới “Lập quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Cửu Long”; Dự án ODA về “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long”. Thực hiện công tác quan trắc thường xuyên tài nguyên nước tại 5 vùng: Đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng Nam Bộ với 769 công trình quan trắc tài nguyên nước dưới đất và 7 trạm quan trắc nước mặt thuộc mạng quan trắc quốc gia tài nguyên nước. Kết quả quan trắc được xử lý, tổng hợp, đưa ra các bản tin cảnh báo dự báo tài nguyên nước, phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế.

Đối với Văn phòng thường trực Ủy ban sông Mê Công Việt Nam, Ông Lê Đức Trung, Chánh Văn phòng báo cáo về dự kiến Kế hoạch năm 2019 sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Nghiên cứu tác động chi tiết của các phương án phát triển thủy điện trên dòng chính sông Mê Công và xây dựng các biện pháp ứng phó và chủ động đề xuất chủ trương, đối sách của Việt Nam theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Chính phủ; triển khai thực hiện và hoàn thành “Đề án tổng thể về ảnh hưởng của phát triển thủy điện dòng chính sông Mê Công làm cơ sở xác định chủ trương đối sách của Việt Nam”, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả của Đề án.

Đối với Viện Khoa học tài nguyên nước là một đơn vị mới thành lập năm 2018, Phó Viện trưởng Phụ trách Dương Hồng Sơn cho biết, Viện đang trình Bộ chủ trương đầu tư dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học tài nguyên nước”. Cùng với đó, Viện đang trình Bộ phê duyệt dự án “Xây dựng giải pháp tổng thể phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn và ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long”; và thực hiện một số đề tài khoa học và công nghệ khác.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và dự kiến kế hoạch của các đơn vị, Thứ trưởng Lê Công Thành đã chỉ đạo tập trung vào một số định hướng quan trọng trong lĩnh vực tài nguyên nước. Theo Thứ trưởng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của lĩnh vực này là rà soát các quy trình liên hồ chứa, tổng hợp thông tin về các hồ chứa để làm tốt công tác quản lý tài nguyên nước trong mùa mưa và mùa khô. Thứ trưởng cũng đặc biệt lưu ý tới vấn đề tài nguyên nước ở Đồng bằng sông Cửu Long trước những thách thức của biến đổi khí hậu và nước biển dâng tới khu vực này. Thứ trưởng cũng đề nghị việc thành lập các Ủy ban lưu vực sông sẽ phát huy vai trò quan trọng trong điều phối tài nguyên nước liên vùng.

toancanhbaocao

Thứ trưởng Lê Công Thành cũng đề nghị các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, chất lượng. Thứ trưởng cũng giao Cục Quản lý tài nguyên nước đảm nhiệm vai trò “nhạc trưởng” để điều phối chung trong xây dựng và triển khai kế hoạch năm 2019 và kế hoạch trung hạn 2019 -2021 để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong lĩnh vực tài nguyên nước.

(Tổng hợp: TTDLTNN. Nguồn: monre.gov.vn, Báo TNMT)