Ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Srêpôk3 và Srêpôk4 trong mùa lũ hàng năm

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Srêpôk3 và Srêpôk4 trong mùa lũ hàng năm. Theo đó, từ ngày 1/8 đến 30/11 hàng năm, các hồ Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Srêpôk3 và Srêpôk4 phải vận hành theo nguyên tắc và thứ tự ưu tiên đảm bảo an toàn công trình; góp phần giảm lũ cho hạ du và không gây biến động dòng chảy đột ngột vùng biên giới Việt Nam và Capuchia và đảm bảo hiệu quả phát điện.
Đặc biệt, theo Quy trình này, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình Thủy điện Buôn Tua Srah, Buôn Kuốp, Srêpôk3, không để mức nước hồ chứa vượt cao trình mực nước kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1000 năm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình Thủy điện Srêpôk4, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước gai cường với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1000 năm.
Quy trình cũng quy định cao trình mực nước dâng bình thường đối với hồ Buôn Tua Srah là 487,5m, Buôn Kuốp là 412m, Srêpôk3 là 272mvà Srêpôk4 là 207m.
Cũng theo quyết định này các cao trình mực đón lũ của các hồ được quy định như sau: Buôn Tua Srah là 486,5m, Buôn Kuốp là 414 m, Srêpôk 3 là 270m. Khi vận hành hồ chứa giảm lũ cho hạ du phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định về trình tự, phương thức đóng mở cửa van các công trình xả được cấp có thẩm quyền ban hành. Không cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường đến cao trình mực nước dâng gia cường hoặc mực nước kiểm tra để điều tiết giảm lũ.
Sau đỉnh lũ, phải đưa mực nước hồ về cao trình mực nước dâng bình thường; không được phép xả nước đón lũ với tổng lưu lượng lớn hơn lưu lượng đến hồ khi mực nước trạm thủy văn Bản Đôn vượt mức báo động III.
Trong quá trình vận hành, các hồ phải dừng ngay quy trình xả nước đón lũ và chuyển sang chế độ vận hành giảm lũ cho hạ du khi xảy ra ít nhất một trong các trường hợp sau: Mức nước tại trạm thủy văn Bản Đôn đạt mức báo động III; dự báo trong 6 đến 12 giờ tới lũ về hồ đạt đỉnh; mực nước hồ đạt cao trình mức đón lũ trên.
Trước khi vận hành mở các cửa đầu tiên để xả nước đón lũ, Giám đốc các đơn vị quản lý, vận hành hồ phải thông báo trước ít nhất 2 giờ đến Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương, UBND các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông; Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông.
Trong trường hợp các hồ xả lũ khẩn cấp bảo đảm an toàn cho công trình đầu mối hoặc xảy ra những tình huống bất thường, không thực hiện được theo đúng quy trình này thì Giám đốc các đơn vị quản lý, vận hành hồ liên quan phải báo cáo ngày với Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương để chỉ đạo xử lý, đồng thời báo cáo UBND các tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông biết để chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp mất thông tin liên lạc thì Giám đốc các đơn vị quản lý, vận hành hồ liên quan phải chủ động triển khai ngay các biện pháp đối phó phù hợp.

 

(Theo Monre.gov.vn)