Đẩy nhanh tiến độ lập bản đồ đặc trưng nguồn nước liên quốc gia


_hop_ban_do_nguon_nuocChiều 9/9, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai đã làm việc với Cục Quản lý Tài nguyên nước về đề cương Dự án “Điều tra lập bản đồ đặc trưng nguồn nước liên quốc gia”. Tham dự buổi làm việc còn có Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia, Cục Viễn thám Quốc gia, Nhà xuất bản TN&MT Việt Nam.

Tại buổi làm việc, các đơn vị đã trình bày kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về việc thành lập bản đồ khai thác sử dụng nước cho nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt, giải trí; bản đồ hệ thống tiêu thoát nước ra các sông; bản đồ về tai biến nguồn nước trên thế giới; bản đồ sử dụng nước của các công trình thủy điện trên thế giới và bản đồ khí hậu.Trên cơ sở đó, các chuyên gia đã đề xuất các giải pháp xây dựng bản đồ đặc trưng nguồn nước cho phù hợp với tình hình thực tiễn của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai chỉ đạo các chuyên gia của Cục Quản lý Tài nguyên nước, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước quốc gia, Cục Viễn thám Quốc gia phối hợp với nhau để thống nhất lựa chọn các thông tin về tài nguyên nước phù hợp đưa lên bản đồ. Các đơn vị được giao nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nội dung, dự toán trình lãnh đạo Bộ phê duyệt trong thời gian sớm nhất.

Thúy Hằng