Bám sát công tác quy hoạch tài nguyên nước

194936-ttxvn-1902-song-dong-naiTrung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia đã triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước nói riêng và ngành tài nguyên môi trường nói chung.

Trong thời gian tới, Trung tâm cần bám sát 2 nhiệm vụ chính đó là quy hoạch và điều tra, đặc biệt tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch tài nguyên nước nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện những nhiệm vụ của Chính phủ giao.

Đó là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia tổ chức chiều 25/7, tại Hà Nội. 

Ông Triệu Đức Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia cho biết: 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm đã triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Theo đó, tập trung thực hiện những nhiệm vụ Chính phủ giao, bao gồm: 3 nhiệm vụ chuyển tiếp và 2 nhiệm vụ mở mới.

Nổi bật là Đề án “Bảo vệ nước dưới đất tại các khu đô thị lớn”- giai đoạn I, trong đó, Trung tâm đã thi công, lập báo cáo tổng kết và hoàn thành các nội dung kế hoạch phê duyệt tại 9 đô thị (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Cần Thơ, Vũng Tàu, Quy Nhơn….).

Trung tâm đang thực hiện cho Thành phố Hồ Chí Minh về các hạng mục (phân tích, đánh giá xác định, khoanh vùng phạm vi và đánh giá diễn biến các phễu hạ thấp mực nước dưới đất); lập bản đồ hiện trạng mực nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000 và xác định các khu vực các tầng chứa nước có mực nước dưới đất hạ thấp quá mức cho phép. 

Trung tâm cũng đã tiến hành rà soát điều chỉnh bổ sung và trình Bộ dự thảo “Thông tư ban hành Định mức kinh tế- kỹ thuật quan trắc và dự báo tài nguyên nước” nhằm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo sự công khai, minh bạch. 

Ông Vũ Văn Sơn, Trưởng ban Kế hoạch tài chính của Trung tâm cho rằng, ngoài những kết quả đạt được 6 tháng qua, Trung tâm vẫn tồn tại nhiều hạn chế, vướng mắc, nổi cộm là về hệ thống cơ chế chính sách hiện chưa được Bộ ban hành, trong đó có vấn đề đơn giá quy hoạch tài nguyên nước, cơ chế vận hành dẫn đến việc thanh, quyết toán cuối năm rất khó khăn.

Do vậy, Bộ cần phải ban hành sớm các văn bản pháp luật để các đơn vị trực thuộc Trung tâm có thể thực hiện tốt công tác kế hoạch- tài chính; đồng thời rà soát các nhiệm vụ, điều chỉnh kịp thời kế hoạch dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018 của Trung tâm. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, ông Triệu Đức Huy cho biết Trung tâm sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung thực hiện hiệu quả các đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; tiếp tục xây dựng và củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực đặc biệt lĩnh vực quy hoạch và tài nguyên nước mặt.

Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, trong đó tập trung triển khai ứng dụng có hiệu quả phần mềm Hệ chương trình quản lý văn bản và hồ sơ công việc, Hệ thống quản lý cán bộ công chức, viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường… 

Ngoài ra, Trung tâm tăng cường công tác kiểm tra các đơn vị trực thuộc nhằm nắm vững tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; bám sát và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế về lĩnh vực tài nguyên nước. 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ đạo, Trung tâm cần tập trung nguồn lực hơn trong công tác quy hoạch và điều tra tài nguyên nước; đồng thời tuyên truyền, phổ biến những kết quả đạt được.

Như việc đẩy mạnh nhiệm vụ quan trắc quốc gia tài nguyên nước, nhất là việc quan trắc, giám sát về vận hành liên hồ chứa, các hoạt động lưu vực sông để đánh giá việc khai thác sử dụng, đảm bảo cho hệ thống quan trắc được vận hành thông suốt nhằm phục vụ công tác cảnh báo, dự báo tài nguyên nước./.

(Theo bnews.vn – Diệu Thúy/TTXVN)