Bắc Ninh: Tăng cường đưa nước sạch về nông thôn

tt841Sau 13 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, đến nay toàn tỉnh có nhiều công trình cung cấp nước sạch hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện chất lượng sinh hoạt, nâng cao sức khỏe cho người dân nông thôn.

Theo ông Nguyễn Hữu Thung, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, những năm gần đây do nhận thức của các cấp, ngành và nhân dân một số nơi trong khai thác, bảo vệ tài nguyên nước và môi trường xung quanh còn hạn chế; sự lạm dụng phân bón và các chất hóa học trong nông nghiệp đã khiến cho nguồn nước ngầm, nước mặt  có dấu hiệu ô nhiễm và cạn kiệt, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân nông thôn.

Việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tỉnh nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao đời sống cho người dân nông thôn, đồng thời nâng cao nhận thức trong mỗi cá nhân về vệ sinh công cộng, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

Theo báo cáo của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, đến nay toàn tỉnh đã có 35 công trình, trong đó 25 công trình cấp nước sạch tập trung hoàn thành, đưa vào sử dụng và 10 công trình đang triển khai thi công. Các công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng tại các xã Minh Tân, Trung Kênh, Lâm Thao, Tân Lãng (Lương Tài), Quỳnh Phú, Song Giang (Gia Bình), Tam Đa, Văn Môn (Yên Phong),  Cảnh Hưng (Tiên Du), Tương Giang, Trí Quả (Thuận Thành), Phong Khê (thành phố Bắc Ninh), phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn) đã cấp nước cho gần 61 nghìn dân.

Hiện nay, toàn tỉnh đã đạt 90,45% tổng số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó số dân sử dụng nước sạch theo QCVN 02: 2009/BYT đạt 65%. Một số địa phương đạt tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh cao là thị xã Từ Sơn 98%, Tiên Du 97,2%; thành phố Bắc Ninh 77,9%;… Trong năm 2011, Trung tâm xây dựng kế hoạch triển khai 5 dự án chuyển tiếp, 6 dự án mới, chuẩn bị đầu tư và khởi công 9 dự án nước sạch và một số dự án về vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đến hết năm nay sẽ có 810.700 người dân được cấp nước sạch hợp vệ sinh, đạt 98,21%. Số dân được sử dụng nước theo tiêu chuẩn 09 của Bộ Y tế là 430.500 người, đạt 51,24%, trong đó số dân được sử dụng nước máy tập trung là 120.000 người đạt 14,14%. Như vậy so với năm 2010, số người được dùng nước sạch tập trung sẽ tăng khoảng 19.000 người. Cùng với đó các công trình công cộng như: nhà trẻ, trường học, trạm xá, trụ sở UBND xã và các chợ cũng từng bước được cấp nước hợp vệ sinh và nhà tiêu đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

Thực tế cho thấy, các công trình cấp nước tại các địa phương đang được khai thác khá hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tuy nhiên, thời gian qua, do sự quản lý chưa chặt chẽ nên đã xảy ra tình trạng một số đơn vị quản lý, đơn vị thụ hưởng thiếu quan tâm bảo quản, ảnh hưởng đến chất lượng của công trình. Do vậy, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn nên tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở để vừa khai thác tốt, hiệu quả vừa bảo đảm nguồn kinh phí duy tu, sửa chữa cho các công trình.

Để thực hiện đạt mục tiêu đến năm 2015, Bắc Ninh có 100% dân số nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh và vấn đề vệ sinh môi trường khu vực nông thôn được thực hiện tốt, hiệu quả rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành nhằm tăng cường công tác quản lý, khai thác các công trình; đa dạng hóa các loại hình đầu tư, tạo cơ sở pháp lý để khuyến khích sự tham gia của nhân dân và các thành phần kinh tế vào việc phát triển nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn… Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức nhân dân. Đồng thời, không ngừng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lựa chọn công nghệ và xây dựng trạm cung cấp phù hợp với từng địa phương, đảm bảo chất lượng nước, tăng tính bền vững cho công trình theo hướng đơn giản trong quản lý, vận hành, không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường và tiết kiệm đầu tư.

 
 
 

(Theo Nguyễn Tuấn – baobacninh.com.vn)