Bắc Kạn: Năm 2015, có 95% số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh

Giai đoạn 2011 – 2015, Bắc Kạn đề ra mục tiêu phấn đấu toàn tỉnh có 95% số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 40% được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế; 85% số gia đình ở nông thôn có nhà vệ sinh hợp tiêu chuẩn. Tất cả các trường học, trạm y tế, trụ sở xã và 85% các điểm chợ ở nông thôn có nước sạch, có nhà tiêu hợp vệ sinh.

Thực hiện Chương trình MTQG NS&VSMTNT 5 năm qua, Bắc Kạn đã xây dựng được thêm 247 công trình cấp nước tập trung tự chảy, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 24 nghìn người; bên cạnh đó, từ các nguồn vốn khác như các nguồn vốn Chương trình 134, 135, Hội chữ thập đỏ… xây dựng được 142 công trình cấp nước tập trung và 2.463 công trình cấp nước nhỏ lẻ, cung cấp nước cho gần 40.000 người. Bằng các nguồn vốn của Chương trình MTQG NS&VSMTNT và các nguồn vốn khác, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Bắc Kạn vận động, hỗ trợ nhân dân xây dựng được 14.675 nhà tiêu vệ sinh và 1.712 hố ủ phân, di chuyển nhiều chuồng trại chăn nuôi gia súc ra xa nơi ở của nhân dân, đảm bảo hợp vệ sinh môi trường…

Đến nay, toàn tỉnh đã có 80% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 57,8% số hộ nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh và 62,61% trường học, 86,89% trạm y tế, 65,57% trụ sở xã, 25% điểm chợ được cấp nước sinh hoạt và có nhà tiêu hợp vệ sinh.

 

 

 

 

(Theo Monre.gov.vn)