Bộ TN&MT: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ IV

Mới đây, Bộ TN&MT đã ban hành Công văn số 1196/BTNMT-TĐKTTT về việc tổ chức hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 năm 2017 trên cơ sở Kế hoạch số 537/KH-BTTTT tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ IV trên toàn quốc.

Ngày 21 tháng 4 hằng năm là Ngày sách Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 284/QĐ-TTg ngày 24/02/2014. Ngày sách Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người…

Theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tổ chức các hoạt động phù hợp, thiết thực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam; phát huy vai trò, giá trị của các ấn phẩm sách; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Đồng thời, Nhà Xuất bản tài nguyên – môi trường và Bản đồ Việt Nam phối hợp các đơn vị có liên quan tham gia các hoạt động Ngày sách Việt Nam năm 2017 do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn tổ chức; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam phù hợp tại đơn vị.

Hiện nay Nhà Xuất bản tài nguyên – môi trường và Bản đồ Việt Nam đã xây dựng Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Ngày sách Việt Nam với các hoạt động thiết thực như: Tọa đàm “Sách tài nguyên và môi trường với Ngày Sách Việt Nam 21 tháng 4 năm 2017”; “Triển lãm Sách và không gian đọc”; phát động phong trào “Thắp sáng tương lai” cho trẻ em nghèo; phát động phong trào “Xây dựng tủ sách thanh niên”; tham gia Triển lãm sách Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức…

Việc Bộ TN&MT tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam năm 2017 nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách nói chung, sách và xuất bản phẩm ngành tài nguyên và môi trường nói riêng trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước; nâng cao trách nhiệm các đơn vị thuộc ngành trong việc phát triển văn hóa đọc tại cơ quan, đơn vị; khẳng định vai trò phát triển tri thức trong cán bộ, công chức, viên chức, ngành lao động của ngành thông qua phong trào đọc. Đồng thời tôn vinh đội ngũ tác giả và cán bộ làm công tác biên tập, xuất bản, phát hành, lưu giữ và quảng bá sách ngành tài nguyên và môi trường; tôn vinh các ấn phẩm có giá trị, có ý nghĩa sâu sắc với nhận thức của cộng đồng đối với ngành tài nguyên và môi trường như: bảo vệ chủ quyền biển đảo; sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, đất đai, đo đạc bản đồ…

(Theo monre.gov.vn)