Bộ TN&MT – một đơn vị dẫn đầu trong công tác thi đua khen thưởng

anh_hung

Đó là nhận xét của ông Nguyễn Thế Trung, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận TƯ, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng (TĐKT) TƯ khi ông cùng Thứ trưởng kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai chủ trì buổi làm việc về công tác Thi đua khen thưởng của Bộ TN&MT chiều 06/11.

Cùng dự buổi làm việc, về phía đoàn công tác của Hội đồng TĐKT TƯ có đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban TĐKT TƯ, Ban Dân vận TƯ, và lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Xây dựng, Khối trưởng Khối thi đua các bộ, ngành kinh tế Trung ương. Về phía Bộ TN&MT có ông Lê Văn Hợp, Vụ trưởng Vụ TĐKT và Tuyên truyền cùng lãnh đạo các Vụ: Kế hoạch, Tài chính,Tổ chức cán bộ và Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Buổi làm việc nhằm thực hiện Kế hoạch số 17/KH-HĐTĐKT do Phó Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch Hội đồng TĐKT TƯ Nguyễn Thị Doan ký ngày 17/7/2014 về việc kiểm tra giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng của các bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Trung đánh giá cao những hoạt động của Bộ TN&MT trong công tác chỉ đạo và thực hiện phong trào thi đua khen thưởng.

Ông Nguyễn Thế Trung cùng các thành viên đoàn công tác đã làm rõ các vấn đề như sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Bộ TN&MT đối với công tác TĐKT; việc đào tạo, bố trí cán bộ làm công tác TĐKT; quả công tác thực hiện thủ tục hành chính trong Quản lý Nhà nước ngành TN&MT cũng như đẩy mạnh đi đua tham gia cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới…

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lê Văn Hợp, Vụ trưởng Vụ TĐKT và Tuyên truyền cho biết, ngoài các phong trào hàng năm, Bộ TN&MT thường xuyên phát động các đợt thi đua gắn với các ngày Lễ lớn hoặc gắn với công việc của ngành. Đặc biệt Bộ TN&MT đã phát động phong trào thi đua cải cách thủ tục hành chính nhất là lĩnh vực quản lý đất đai và phong trào xây dựng nông thôn mới…

Theo ông Lê Văn Hợp, các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy tinh thần yêu ngành, yêu nghề trong mỗi cán bộ, viên chức, người lao động ngành TN&MT. Thông qua các phong trào thi đua, mỗi tập thể, mỗi cá nhân thực sự là những tấm gương sang không ngừng học hỏi, phấn đấu để trở thành những điển hình tiên tiến xuất sắc trong từng phong trào, học tập và công tác.

Các phong trào đã đi vào chiều sâu, chất lượng, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng. Các đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể quần chúng đã có sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả trong việc thực hiện các phong trào thi đua. Nội dung của các phong trào thi đua luôn bám sát với nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác trọng tâm, trọng điểm của Bộ.

“Các tiêu chí thi đua của Bộ TN&MT luôn cụ thể, rõ ràng thu hút được sự tham gia hưởng ứng của toàn ngành, khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chương trình công tác của Bộ TN&MT…”, ông Hợp nói

Sau khi các đồng chí lãnh đạo các Cục, Vụ đồng thời là thành viên Hội đồng TĐKT Bộ TN&MT phát biểu về những vấn đề liên quan, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai phát biểu khẳng định sự quan tâm của Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ đối với phong trào thi đua. Theo đó, Bộ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Minh Quang trực tiếp làm Chủ tịch Hội đồng TĐKT, một Thứ trưởng làm Phó Chủ tịch và lãnh đạo các đơn vị trực thộc là thành viên vì vậy mọi công tác và phong trào thi đua đều được chỉ đạo và kiểm tra sát sao.

Để công tác TĐKT đi vào chiều sâu, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đề xuất một số kiến nghị với Hội đồng TĐKT TƯ. Đó là: Trung ương cần có quy định cụ thể tổ chức bộ máy và biên chế làm công tác TĐKT ở các cấp, tạo điều kiện cho việc ổn định tổ chức, biên chế; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác TĐKT; Ban TĐKT TƯ cần thường xuyên kiểm tra và chấn chỉnh những tồn tại, giúp hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để Bộ TN&MT làm tốt hơn công tácTĐKT; đồng thời giải quyết, khắc phục thực trạng chi tiền thưởng cho những tập thể, cá nhân được khen thưởng hiện nay…

Các thành viên trong đoàn công tác đã bàn luận, giải đáp và chia sẻ những vất vả mà cán bộ làm công tác TĐKT của ngành TN&MT gặp phải trong quá trình công tác. “Những khó khăn và kiến nghị của Bộ TN&MT nhất là trong nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng quản lý, kỹ năng nghiệp vụ… sẽ được Ban TĐKT TƯhỗ trợ” – ông Nguyễn Khắc Hà, Vụ trưởng Vụ II, Ban TĐKT TƯ khẳng định.

Còn nói như bà Đỗ Thị Phong Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Xây dựng, đơn vị đang giữ cương vị Khối trưởng Khối Thi đua các bộ, ngành Kinh tế Trung ương, Khối thi đua luôn đánh giá cao công tác TĐKT của Bộ TN&MT. Bộ TN&MT là 1 trong 4 bộ, ngành có Vụ TĐKT lại hoạt động rất bài bản, chuyên nghiệp, thực hiện chặt chẽ trong từng công việc, từng lĩnh vực nhất là lồng ghép công tác TĐKT vào thực tiễn hoạt động. Đây là mô hình rất đáng để học tập và nhân rộng.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác Nguyễn Thế Trung đánh giá cao sự triển khai chỉ đạo rất kịp thời Chỉ thị của Bộ Chính trị và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tácTĐKT. Bộ TN&MT cũng là một trong số ít các bộ, ngành thực hiện nghiêm túc và bài bản công tác tổ chức, kiện toàn, bộ máy làm công tác TĐKT. Hội đồng TĐKT TƯ ghi nhận những kiến nghị của Hội đồng TĐKT Bộ TN&MT đã đề xuất.

Về sự chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ III sẽ tổ chức vào năm 2015, ông Nguyễn Thế Trung nhấn mạnh: “Tôi đề nghị Bộ TN&MT phát huy những kết quả đã đạt được của một đơn vị dẫn đầu về công tácTĐKT của 93 bộ, ban, ngành Trung ương. Bộ TN&MT cần tăng cường công tác phát hiện và nhân rộng nhiều hơn nữa những điển hình để đề xuất biểu dương, khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước Toàn quốc lần thứ III. Phong trào thi đua cần đi vào trọng tâm, trọng điểm gắn với 8 lĩnh vực Quản lý Nhà nước của ngành TN&MT và đặc biệt là gắn với lợi ích của người lao động…”.

(Theo monre.gov.vn)