An Giang ưu đãi đầu tư công trình cấp nước sạch

UBND tỉnh An Giang vừa đưa ra các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh.

Các chính sách này nhằm khuyến khích các nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng hệ thống cấp nước tại nông thôn, các vùng có nhiều đồng bào dân tộc ít người sinh sống, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn (gồm các huyện Chợ Mới, Châu Thành, Châu Phú và Phú Tân) và đặc biệt khó khăn (gồm các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn và thị xã Tân Châu).

Cụ thể đó là việc ngân sách tỉnh sẽ chịu chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất và cho nhà đầu tư thuê đất triển khai xây dựng trạm cấp nước hoặc nhà máy cấp nước.

Các dự án đầu tư được hưởng mức hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp huyện theo tổng dự toán của dự án được UBND cấp huyện phê duyệt với mức hỗ trợ không quá 60% đối với các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn.

Ưu đãi thuế

Về thuế thu nhập doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ được áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm đầu kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Đồng thời, đối với các dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn nhà đầu tư được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu kể từ 1/1/2009. Còn với các dự án đầu tư thực hiện tại thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc, nhà đầu tư được giảm 50% số thuế phải nộp trong 5 năm tiếp theo đối với doanh nghiệp thành lập mới.

(Theo chinhphu.vn)