ADB cam kết cho vay 1 tỷ USD phát triển ngành nước

Theo Cục Hạ tầng Kỹ thuật (Bộ Xây dựng), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã cam kết cho vay 1 tỷ USD để thực hiện Chương trình phát triển ngành nước Việt Nam trong thời gian 10 năm (từ 2011-2020). 
Riêng năm 2011, ADB dự kiến cho vay khoảng 250 triệu USD để triển khai các dự án thuộc Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch; đồng thời hỗ trợ 1,5 triệu USD cho dự án hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình này.
Bộ Xây dựng cho biết, các hoạt động chính của Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025 sẽ tập trung nâng cao nhận thức cộng đồng và năng lực chính quyền địa phương; nâng cao năng lực quản lý cho đơn vị cấp nước; xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách về chống thất thoát, thất thu nước. Về mặt kỹ thuật, muốn chống thất thoát, thất thu nước sạch cần phải đầu tư cải tạo mạng lưới đường ống, đồng hồ đo nước, thiết bị phát hiện rò rỉ cùng nhiều trang thiết bị máy móc phục vụ công tác sửa chữa đường ống.
Các hoạt động này được thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA, tín dụng đầu tư, vốn của các đơn vị cấp nước cùng một số nguồn khác. Trong đó, hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, năng lực chính quyền địa phương và hoạt động quản lý chương trình sẽ sử dụng nguồn vốn ngân sách là chủ yếu. 
Bộ Xây dựng cũng đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan huy động nguồn vốn ODA từ ADB, WB và nhiều tổ chức khác cho hoạt động của chương trình.

(Theo Monre.gov.vn)