35 đập hồ thủy điện, thủy lợi sẽ được kiểm tra độ an toàn

Bộ Xây dựng vừa có Văn bản gửi các bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tỉnh, thành phố về việc kiểm tra an toàn của các đập hồ thủy điện, thủy lợi theo chỉ đạo của Chính phủ.

Nội dung kiểm tra đánh giá độ an toàn của các đập hồ thủy điện, thủy lợi sẽ tập trung vào: Hiện trạng làm việc của đập bằng phương pháp trực quan; đánh giá an toàn đập thông qua số liệu quan trắc khi tích nước; công tác quản lý, vận hành, điều tiết, duy tu bảo dưỡng của các chủ đầu tư…

Theo đó, Bộ Xây dựng đã lên danh sách 35 công trình đập hồ thủy điện, thủy lợi do bộ này trực tiếp kiểm tra. Nhóm các công trình này bao gồm các công trình thủy điện, thủy lợi đã tích nước có chiều cao đập trên 50m, các công trình ảnh hưởng đến hạ du khi gặp sự cố như hồ Thủy điện Tuyên Quang, Sơn La, hồ chứa nước Cửa Đạt, Thủy điện ĐắkMi 4; Thủy điện A Vương… Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì tổ chức, kiểm tra đánh giá các đập thủy điện có chiều cao từ 15m đến dưới 50m hoặc có dung tích hồ chứa từ 3 triệu m3 trở lên. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá toàn bộ các công trình hồ đập đã tích nước còn lại trên địa bàn có chiều cao đập dưới 15 m và dung tích hồ chứa dưới 3 triệu m3.

Số liệu tổng hợp tại 51 địa phương của Bộ Xây dựng cho thấy, tính đến ngày 22/8/2012 cả nước có gần 7.000 công trình thủy lợi, thủy điện, trong đó có: 30 công trình thủy điện và 2 hồ thủy lợi có đập cao trên 30 m; 61 công trình thủy điện có đập cao từ 15 m đến dưới 50 m hoặc dung tích hồ trên 3 triệu m3; 479 công trình thủy lợi có đập cao từ 15 m đến dưới 50 m hoặc có dung tích hồ chứa trên 3 triệu m3 và hơn 6.000 công trình thủy lợi, thủy điện có đập cao dưới 15 m và có dung tích hồ chứa dưới 3 triệu m3.

(Theo Monre.gov.vn)