2009 – Nguồn nước xuyên biên giới

tt487Chủ đề của Ngày nước thế giới năm 2009 là “Nước xuyên biên giới: chia sẻ nguồn nước, chia sẻ cơ hội”, với 2 cơ quan điều phối chính là UNECE và UNESCO cùng với 127 sự kiện được tổ chức khắp nơi trên thế giới.

Trên thế giới có 263 lưu vực sông và hồ có phạm vi liên quan tới 145 quốc gia, chiếm diện tích một nửa diện tích đất trên toàn cầu. Bên cạnh đó, cũng có nhiều tầng chứa nước dưới đất trải rộng giữa các quốc gia. Các quốc gia đều tìm cách đáp ứng nhu cầu nước ngày càng tăng của mình, trong khi nguồn tài nguyên nước lại có hạn.

Trong 60 năm qua, đã có hơn 200 thỏa thuận quốc tế về nước được kí kết và chỉ có 37 trường hợp có tranh chấp giữa các quốc gia có chung nguồn nước. Chúng ta cần tiếp tục gìn giữ các cơ hội hợp tác về quản lý các nguồn nước xuyên biên giới. Chúng ta hãy chia sẻ trách nhiệm quản lý các nguồn nước xuyên biên giới cho cả thế hệ hiện tại và tương lai.

“Dù thượng nguồn hay hạ nguồn, tất cả chúng ta đều đang trên cùng một con thuyền!”

 

 

(Theo DWRM)