2008 – Nước sạch và vệ sinh

tt486Năm 2008, Ngày nước thế giới diễn ra đồng thời với Năm Quốc tế về vệ sinh môi trường. Cứ 20 giây trên thế giới lại có một trẻ em chết do hậu quả của điều kiện vệ sinh tồi tệ, và hiện có khoảng 2.6 tỉ người trên thế giới đang phải chịu tình trạng này. Điều này cũng ảnh hưởng tới cuộc sống của 1.5 triệu trẻ em. Trong khi đó, chúng ta biết cách làm thế nào để có thể ngăn chặn!

Theo Mục tiêu phát triển Thiên niên kỉ, cần giảm một nửa số người không được tiếp cận các điều kiện vệ sinh cơ bản vào năm 2015. Nhưng giờ đây mục tiêu này đang trở nên xa vời! Các chuyên gia dự đoán rằng, đến năm 2015, 2.1 tỉ người sẽ vẫn phải sống trong tình trạng thiếu những điều kiện vệ sinh cơ bản. Với tốc độ này, đến năm 2076 khu vực Châu Phi cận Sahara mới có thể đạt được mục tiêu.

Chúng ta không thể chấp nhận thực tế này, và cần phải hành động! Mỗi đồng đô-la đầu tư vào cấp nước và vệ sinh sẽ mang lại lợi ích tương đương 7 đô-la. Lợi ích như vậy sẽ tác động tích cực tới những lĩnh vực khác như xóa đói giảm nghèo, cải thiện sức khỏe và điều kiện sống. Ngày nước thế giới là một cơ hội để chúng ta kêu gọi mọi người cùng tiếp tục nâng cao nhận thức và đẩy mạnh nỗ lực cải thiện điều kiện sống cho người dân- (Trích thông điệp của Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon nhân dịp kỷ niệm Ngày nước thế giới 22/3/2008).

(Theo DWRM)