2006 – Nước và văn hóa

Dưới sự chủ trì của UNESCO, chủ đề Ngày Nước Thế giới năm 2006 là Nước và Văn hóa.

“Nước và Văn hóa” 2006 kêu gọi sự quan tâm của nhân loại về một thực tế rằng có trên thế giới có bao nhiêu nền văn hóa thì có bấy nhiêu cách nhìn nhận, sử dụng và ứng xử với nước. Với nhiều tôn giáo, nước được xem là vật linh thiêng và được sử dụng trong các nghi lễ. Quyến rũ và phù du, hàng nhiều thế kỷ nay, nước đã xuất hiện trong âm nhạc, hội họa, văn học, kịch và cũng là yếu tố quan trọng trong rất nhiều các nghiên cứu khoa học.

(Theo DWRM)