2003 – Nước cho tương lai

tt482Nước, dù quá nhiều hay quá ít, đều đóng vai trò không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, thu hút trí tưởng tượng và có ảnh hưởng lớn đến cả cộng đồng. Tuy nhiên những thảm họa liên quan nước như bão lụt, hạn hán, lở đất… lại có ảnh hưởng rất tiêu cực tới sinh kế và quá trình phát triển bền vững của loài người.

Chương trình quốc tế về giảm nhẹ thiên tai năm 2003 được xây dựng nhằm đối phó và nâng cao nhận thức của những người ra quyết định và cộng đồng về các hiểm họa liên quan đến nước. Phải thừa nhận rằng, các hiểm họa từ nước ngày càng gia tăng do những hoạt động của con người. Và có nhiều điều con người có thể làm được để hạn chế mức độ nguy hiểm và giảm nhẹ tác động của thiên tai. Chúng ta cần thấy được sự cần thiết phải đầu tư lâu dài cho công tác chuẩn bị, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

(Trích bài phát biểu của Sálvano Briceño, Chương trình quốc tế về giảm nhẹ thiên tai nhân kỷ niệm Ngày nước thế giới 2003).

 

 

(Theo DWRM)