1999 – Chúng ta đều ở hạ du

tt478Ngày nước thế giới năm 1999 nhấn mạnh một thực tế rằng khi sử dụng nguồn nước ngọt, con người – dù sống ở thôn quê hay các siêu đô thị – cũng không thể tự tách mình ra khỏi quần thể, trong thực thể vĩ mô của nguồn nước.Có mối liên kết và quan hệ tương tác giữa một người sử dụng nước ở một vị trí cụ thể của lưu vực với những người sống ở những vị trí khác trong lưu vực đó.

Khi chúng ta tiến đến thế kỉ 21, dân số, đô thị hóa, công nghiệp hóa và sản xuất thực phẩm đều gia tăng. Trong bối cảnh như vậy, nhất thiết phải xem xét mối liên kết và quan hệ tương tác đó trong khuôn khổ quản lý tổng hợp lưu vực sông hoặc hệ thống tầng chứa.

 

 

(Theo DWRM)