1996 – Nước cho các thành phố khát

tt475Các sự kiện chào mừng Ngày nước thế giới năm 1996 được tổ chức chủ yếu ở Philipines, Ghana vàcác nước Châu Phi.

Chủ đề của Ngày nước thế giới năm 1996 nhằm nhấn mạnh vấn đề khủng hoảng nước ngày càng gia tăng mà các thành phố trên tòan cầu đang phải đối mặt, đe dọa tính bền vững về kinh tế và xã hội, trong đó tập trung vào 5 chủ đề chính sau: i) Nước cho tất cả mọi người; ii) Giá nước; iii) Các giải pháp chống lãng phí nước ở các thành phố; iv) Xây dựng các liên minh cộng tác về nước; và, v) Tiết kiệm nước cho tương lai.

 

 

(Theo DWRM)