10 SỰ KIỆN NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2010

tt141Năm 2010, ngành tài nguyên và môi trường tích cực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực: đất đai, môi trường, tài nguyên nước, địa chất và khoáng sản, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đo đạc và bản đồ, biển và hải đảo. Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành trong năm qua.

 

1. Quốc hội thông qua Luật Khoáng sản (sửa đổi). Ngày 17/11/2010, tại Kỳ họp thứ 8, đại biểu Quốc hội khóa XII, đã biểu quyết thông qua Luật Khoáng sản (sửa đổi). Luật Khoáng sản (sửa đổi) lần này ban hành để thay thế Luật Khoáng sản năm 1996 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản năm 2005. Trong đó có nhiều nội dung đã được sửa đổi, bổ sung mới mang tính cơ bản, toàn diện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản.

2. Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu. Ngày 01/12/2010, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam đã trao chứng chỉ cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang công nhận Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn là thành viên của Công viên địa chất toàn cầu. Đây là công viên địa chất thứ hai của Đông Nam Á và là Công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam được công nhận là thành viên của mạng lưới này.

3. Hoàn thành Tổng kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010. Kiểm kê đất đai năm 2010 đã xác định rõ hiện trạng diện tích tự nhiên của các cấp hành chính, hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng, quỹ đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hóa; đánh giá đúng thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và biến động đất đai so với kỳ kiểm kê trước, cũng như việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất.

4. Tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai 2003. Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 1665/QĐ-TTg ngày 09/9/2010 thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về tổng kết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi Luật Đất đai năm 2003. Luật Đất đai sửa đổi lần này tập trung làm rõ các nội dung cơ bản như: xác định rõ vị trí, vai trò của Nhà nước đối với quyền sở hữu đất đai, các quyền chung của chủ thể đối với đất đai; làm rõ vị trí, vai trò quy hoạch; tạo quỹ đất của Nhà nước phục vụ các mục tiêu công ích, chính sách xã hội, điều tiết thị trường đất đai và hỗ trợ tái định cư; làm rõ thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với các trường hợp khu đất thực hiện dự án có cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng.

5. Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3 và các sự kiện bên lề. Trong hai ngày 17 – 18/11/2010, Hội nghị Môi trường toàn quốc lần thứ 3 và các sự kiện bên lề được tổ chức tại Hà Nội với trên 1.000 đại biểu tham dự. 77 điển hình xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường đã được trao Cúp Môi trường năm 2010. Hội nghị bàn thảo và nhất trí thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường, xây dựng Kế hoạch hành động môi trường quốc gia 2011 – 2020; và kiến nghị tăng chi ngân sách sự nghiệp môi trường lên 2% vào năm 2015. 

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì tổ chức thành công Diễn đàn ASEM về ứng phó với biến đổi khí hậu. Diễn đàn được tổ chức trong hai ngày 06 – 07/9/2010 tại thành phố Hạ Long, Việt Nam. Cộng đồng các nước thành viên ASEM, dân số chiếm khoảng 58% tổng dân số thế giới, đóng góp gần 60% tổng kim ngạch thương mại và khoảng 50% GDP toàn cầu, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giải quyết những thách thức toàn cầu. ASEM sẽ tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu trên mặt trận ứng phó với biến đổi khí hậu.

7. Dự báo kịp thời với độ chính xác cao về diễn biến thời tiết thủy văn phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Từ ngày 21/9 đến ngày 11/10/2010, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã tiến hành dự báo cực ngắn, cảnh báo thời tiết ảnh hưởng đến nhiều điểm diễn ra sự kiện trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Đặc biệt, dự báo chính xác, cập nhật kịp thời diễn biến thời tiết ngày khai mạc, ngày diễu binh, diễu hành, đêm biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại lễ.

8. Hoàn thành Thông báo quốc gia lần thứ 2 cho Công ước khung của Liêp hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC). Bản thông báo đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Ban thư ký Công ước khung của Liêp hợp quốc về biến đổi khí hậu tại Hội nghị lần thứ 16 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 16) diễn ra tại Cancun, Mê-hi-cô tháng 12 năm 2010. Thông báo quốc gia lần thứ 2 tập trung kiểm kê quốc gia khí nhà kính cho năm 2010 và ước tính phát thải khí nhà kính cho giai đoạn 2011-2030.

9. Tổ chức thành công Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2010. Hưởng ứng “Ngày Đại dương thế giới”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2010 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tổ chức tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vào đầu tháng 6 năm 2010. Tại buổi Lễ mít tinh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tuyên truyền sâu rộng để nâng cao nhận thức về biển, đảo trong nhân dân; phát huy thế mạnh biển, đảo của Tổ quốc trong phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường. Đây là Festival Biển và Hải đảo lần đầu tiên được tổ chức rất thành công cùng với chuỗi các sự kiện về biển và hải đảo Việt Nam.

10. Thành lập trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Ngày 23/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1583/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Đây là bước đi quan trọng trong lộ trình phát triển nguồn nhân lực ngành tài nguyên và môi trường, đặc biệt là cán bộ quản lý nhà nước trên cả 7 lĩnh vực của ngành.

 

 

(Theo Monre.gov.vn)