Xây dựng đối thoại và quản trị sông (BRIDGE)

Dự án Xây dựng đối thoại và quản trị sông (BRIDGE) nhằm xây dựng năng lực quản trị nước thông qua việc học tập, trình diễn, lãnh đạo và xây dựng sự đồng thuận trong các lưu vực sông suối nóng biên giới. Được IUCN hỗ trợ và Chương trình Ngoại giao Nước của Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC) tài trợ, BRIDGE là một dự án đa khu vực, được thực hiện tại 14 lưu vực sông ở Nam Mỹ, Meso-America, Châu Phi và Châu Á.

Ở châu Á, dự án BRIDGE tập trung vào các lưu vực 3S (sông Sekong, Sesan và Sre Pok được chia sẻ bởi Campuchia, Việt Nam và Lào) cũng như lưu vực GBM (sông Hằng-Brahmaputra-Meghna) được chia sẻ bởi Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal. Dự án đã tạo cơ hội cho đối thoại, đào tạo về thủy văn và tạo ra dữ liệu và nghiên cứu để hỗ trợ thảo luận kỹ thuật cho các bên liên quan từ các ngành và các cấp khác nhau

Thúc đẩy sự phối hợp giữa các phương tiện truyền thông và các tổ chức xã hội dân sự có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai lưu vực sông Ganges-Brahmaputra-Meghna (GBM) – lưu vực sông lớn thứ hai trên thế giới.

Thực tế cho thấy, các quản trị viên bảo tồn thường tập trung thực hiện dự án của họ mà đôi khi quên đi tầm quan trọng của tích hợp chiến lược truyền thông vào các dự án đó để đạt được mục tiêu. Để củng cố điểm này, IUCN Châu Á và chương trình Xây dựng đối thoại và quản trị sông Ganges-Brahmaputra-Meghna đã tổ chức một sự kiện trao đổi học tập về sự tham gia của truyền thông vào quản trị nước.

Sự kiện đã cung cấp nền tảng cho các thành viên mạng xã hội dân sự GBM bắt đầu cuộc đối thoại về việc áp dụng giải pháp dựa trên thiên nhiên trong quản lý lưu vực sông. Bên cạnh đó, tìm hiểu cách tận dụng truyền thông để cải thiện ảnh hưởng của các tổ chức xã hội dân sự đối với quy trình ra quyết định quản trị nước chung

images2048457_gbm_map_reduced

Được sự hỗ trợ của Giám đốc truyền thông IUCN Châu Á – bà Ann Moey, sự kiện trao đổi học tập giúp học viên có cơ hội tìm hiểu cách sử dụng phương tiện truyền thông một cách hiệu quả để nâng cao hồ sơ mạng, cũng như chia sẻ các thông điệp quan trọng liên quan đến công việc của mạng. Các nhân viên truyền thông trong khu vực được tìm hiểu các vấn đề và giải pháp quan trọng liên quan đến quản lý sông xuyên biên giới trong khu vực.

Bà Ann Moey cho biết, đây cũng là cơ hội tuyệt vời tạo ra sự phối hợp và thúc đẩy sự hợp tác giữa các bên liên quan về quản trị nước, bao gồm cả các phương tiện truyền thông và các tổ chức xã hội dân sự. Trong đó, các phương tiện truyền thông có vai trò lớn trong việc nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường và ảnh hưởng mạnh mẽ đến các nhà hoạch định chính sách.

Ramesh Bhushal, Điều phối viên Nội dung Nam Á cho Mạng Báo chí Trái đất của Internews cho rằng, tham gia các phương tiện truyền thông sẽ giúp kết nối các cộng đồng thượng nguồn và hạ nguồn. Khi vấn đề quản lý nước xuyên biên giới trở nên phức tạp, truyền thông tham gia tốt hơn sẽ giúp đơn giản hóa và thông báo hiệu quả hơn cho các nhà hoạch định cũng như cộng đồng địa phương.