Thủy điện ở Trung Quốc ảnh hưởng đến dòng chảy của sông Mekong

Một nghiên cứu do các nhà nghiên cứu từ Đại học Aalto ở Phần Lan dẫn đầu đã cho thấy các dự án thủy điện ở Trung Quốc đã gây ra những thay đổi lớn về dòng chảy sông từ sông Mê Kông từ năm 2011. Một phân tích dòng chảy sông ở Bắc Thái Lan cho thấy các hoạt động thủy điện tăng đáng kể dòng chảy mùa khô và giảm dòng chảy mùa mưa. Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy dòng chảy mùa khô cũng ngày càng trở nên khác nhau.

Tác động dòng chảy sông lớn nhất vào năm 2014 sau khi hoàn thành đập Nuozhadu, dự án thủy điện lớn nhất ở lưu vực sông Mê Công, và các tác động có thể quan sát được ở hạ lưu ở hạ du 2000 km ở Campuchia. Các hoạt động thủy điện làm giảm lũ lụt hàng năm của sông Mê Kông, đây là động lực chính cho năng suất sinh thái của con sông.

bai186

Sinh kế sông Mêkông và an ninh lương thực gắn liền với nước. Nguồn ảnh: Timo Räsänen

“Sự thay đổi dòng chảy sông đang gây lo ngại ảnh hưởng đến năng suất sinh thái của con sông và do đó sinh kế, kinh tế và an ninh lương thực của người dân hạ lưu, đặc biệt là các tác động đối với đánh bắt cá là mối quan tâm lớn bởi vì cá và các loài thuỷ sản khác đóng một vai trò quan trọng kinh tế địa phương và khu vực và cung cấp thực phẩm “, nhà nghiên cứu Timo Räsänen nói.

Ông tiếp tục: “Tuy nhiên, những hậu quả về mặt sinh thái và xã hội của các hoạt động thủy điện vẫn chưa được hiểu rõ và cần nhiều nghiên cứu hơn nữa. Các nước hạ lưu cũng đang xây dựng các trạm thủy điện và các tác động tích lũy cần được quan tâm hơn nữa. hợp tác xuyên biên giới giữa các nước thượng lưu và hạ lưu để hiểu và giảm thiểu các hậu quả tiêu cực. “

Sông Mekong là một trong những con sông lớn nhất thế giới và nó cung cấp sinh kế và an ninh lương thực cho hàng triệu người. Nhu cầu năng lượng đang tăng lên nhanh chóng trong khu vực, và trong những năm gần đây Trung Quốc đã xây dựng các dự án thủy điện lớn ở thượng lưu sông Mê Công. Điều này đã làm dấy lên mối quan tâm về những tác động có thể gây hại cho sông và các nước hạ lưu. Mặc dù những mối quan tâm này các công ty thủy điện ở thượng lưu đã không chia sẻ thông tin công khai về những tác động hạ du dự kiến ​​hoặc quan sát được của việc phát triển thủy điện.

Bài báo nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Thuỷ văn vào tháng 12 năm 2016