Sự chồng chéo của việc sử dụng đất có thể gây ra xung đột xã hội và kinh tế ở những vùng đất khô cằn

Theo một bài báo đăng trên tạp chí Ecosphere,thay đổi khí hậu kết hợp với việc sử dụng đất có cường độ chồng chéo cao có thể sẽ tạo ra các điều kiện bất lợi cho nền kinh tế giải trí, môi trường sống động vật hoang dã, nguồn nước sẵn có và các nguồn tài nguyên khác trong các cảnh quan thiên nhiên khô cằn, hoặc vùng đất khô cằn trong tương lai. . Các vùng đất khô cằn đang được quan tâm vì những thay đổi trên diện rộng trong các hệ thống này có thể ảnh hưởng đến 36 phần trăm dân số thế giới.

Các phát hiện này dựa trên phân tích các xu hướng và dữ liệu không gian cho Cao nguyên Colorado, một vùng đất khô cằn bao gồm các khu vực của Arizona, Utah, Colorado và New Mexico, bởi các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Arizona và Cục Địa chất Hoa Kỳ. Nhóm nghiên cứu kiểm tra những ảnh hưởng kết hợp của biến đổi khí hậu và sử dụng đất của con người – nông nghiệp, giải trí, phát triển năng lượng, khai khoáng và tăng trưởng dân số – trên một loạt các chức năng hệ sinh thái và các thuộc tính cảnh quan.

bai134

Điều kiện khô ở nguồn nước gia súc ở miền tây bang Colorado. Nguồn: Michael Duniway

Tác giả chính Stella Copeland, nghiên cứu sinh của NAU Merriam-Powell Center, cho biết “Cách tiếp cận của chúng tôi cung cấp một phương pháp tương đối đơn giản để phát triển kịch bản có thể áp dụng cho nhiều đại lý thay đổi, dịch vụ hệ sinh thái và các vùng. “Những công cụ như vậy có thể được sử dụng để thông báo cho các nỗ lực quản lý và quy hoạch tài nguyên thiên nhiên ở Hoa Kỳ và các nơi khác.”

Các kết quả bao gồm các dự báo cho sự khiếm khuyết cung cấp bối cảnh cho các phát hiện khác. Dữ liệu về xu hướng từ năm 1985 đến năm 2014 cho thấy phần phía Nam và trung tâm của Cao nguyên Colorado sạt lở ở một tỷ lệ cao hơn các khu vực phía Bắc. Khi lượng mưa giảm đi so với mức trung bình từ năm 1985 đến năm 2014, sự tăng lên của sự khô khan là khoảng 17 phần trăm cho toàn bộ khu vực.

Nghiên cứu xem xét bốn kịch bản để ước tính mức độ thay đổi khí hậu và sử dụng đất chồng chéo có thể ảnh hưởng đến các chức năng hệ sinh thái và các thuộc tính cảnh quan. Mặc dù các kết quả khác nhau theo kịch bản và đặc điểm, nền kinh tế vui chơi giải trí có tác động cao nhất cho tất cả các kịch bản; tiếp theo là thảm thực vật và môi trường sống động vật hoang dã và các giá trị văn hoá và tinh thần; sự sẵn có của nước; năng suất đất; và năng suất canh tác.

Các phát hiện cho thấy nền kinh tế giải trí dễ bị tác động tiêu cực do sự chồng chéo về không gian giữa các khu vực có cường độ giải trí cao, sự giải phóng và phát triển năng lượng tái tạo. Mặc dù một số khu vực vui chơi giải trí như vườn quốc gia phần lớn được bảo vệ khỏi sự phát triển năng lượng, nhiều trong số đó được bao quanh bởi các khu đất công cộng và tư nhân có tiềm năng phát triển năng lượng và sử dụng đất khác.

John nói: “Những kết quả này cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng cả về giải trí và phát triển năng lượng ở Cao nguyên Colorado trong vài thập kỷ qua.” Các tác động kết hợp của những thay đổi này đối với tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động giải trí liên quan không rõ ràng, Bradford, một nhà nghiên cứu sinh thái học của USGS và là đồng tác giả của nghiên cứu. “Sử dụng và sử dụng đất có cường độ cao hơn có thể sẽ dẫn đến xung đột gia tăng và làm phức tạp thêm cho các nhà quản lý tài nguyên.”