Hơn 75% quốc gia ở châu Á – Thái Bình Dương sẽ bị thiếu nước

vv208Nghiên cứu chung mới đây của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Diễn đàn Nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương (APWF) cho thấy, hơn 75% quốc gia trong khu vực này đang trải qua mối đe dọa thiếu nước nghiêm trọng, nhiều nước trong số đó phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nước sắp xảy ra.

Bindu Lohani, Phó Chủ tịch ADB về Quản lý Tri thức và Phát triển bền vững cho biết, mặc dù khu vực châu Á -Thái Bình Dương đã trở thành cường quốc kinh tế, vấn đề đáng báo động là không một quốc gia đang phát triển nào trong khu vực có thể được xem là “đảm bảo an toàn nước,” do đó các quốc gia phải khẩn trương cải thiện quản lý nguồn nước thông qua phương cách lãnh đạo đầy năng lực và hoạch định chính sách sáng tạo.

Nghiên cứu cho thấy rằng, 37 quốc gia đang phát triển trong khu vực hoặc có mức an ninh nước thấp hoặc bắt đầu tham gia vào nhiệm vụ cốt yếu về cải thiện an ninh nước, trong khi 12 quốc gia khác đã thành lập hệ thống cơ sở hạ tầng và quản lý nguồn nước. Tuy nhiên, không có quốc gia nào trong khu vực cho thấy đã đạt đến cấp độ mô hình cao nhất về an ninh nước.

Nghiên cứu trên nhấn mạnh hai thực tế khắc nghiệt, đó là sự bất bình đẳng gia tăng trong việc tiếp cận nước sạch và vệ sinh môi trường và tình trạng không ổn định của các con sông ngày càng tăng; đồng thời đưa ra các biện pháp có thể áp dụng để cải thiện an ninh nước nhằm giảm thiểu áp lực ngày càng tăng từ bùng nổ dân số, đô thị hóa, ô nhiễm môi trường, khai thác nước ngầm quá mức, biến đổi khí hậu và các yếu tố khác.

(Theo Monre.gov.vn)