Chương trình nghiên cứu tổng quan vê nước ngầm thế giới

Tại Diễn đàn Nước Thế giới lần thứ 8 ở Brasilia vào ngày 22/3/2018, Chương trình “Tổng quan về Nước ngầm: Khám phá tiềm năng nước ngầm chưa được khai thác” đã được chính thức được phát động triển khai.

Trên toàn cầu, nguồn nước ngầm vô hình đang chịu áp lực ngày càng tăng do các hoạt động của con người và biến đổi khí hậu. Phản ứng của thế giới hiện nay đối với áp lực này thường không đầy đủ do nhận thức hạn chế về tầm quan trọng của nguồn tài nguyên nước ngầm. Chương trình Tổng quan về nước ngầm quy mô thế giới này được chuẩn bị để xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu và tiềm năng của nước dưới đất với quy mô toàn thế giới với sự tham gia của các thành viên Ủy ban Liên Hợp Quốc về  nước (UN-Water) và các  đối tác khác của UN – Water.

Chương trình sẽ cung cấp các thông tin về các hoạt động liên quan đến nước ngầm, tăng cường trao đổi kiến thức, hợp tác, đồng thời nâng cao nhận thức về nguồn tài nguyên nước ngầm. 
 
040_bkp240615n1
Các chủ đề về nước ngầm sẽ được triển khai nghiên cứu bao gồm:
– Nước ngầm và biến đổi khí hậu.
– Nước ngầm với thiên tai, xung đột môi trường và nhân quyền.
– Kinh tế nước ngầm.
– Nước ngầm với vệ sinh môi trường và ô nhiễm.
– Nước ngầm với con người: dân số, định cư, đô thị hóa, nông thôn, …
– Các vấn đề về môi trường nước ngầm: kiểm soát ô nhiễm, ô nhiễm amoni, suy giảm nguồn nước ngầm…
– Nước ngầm với lương thực và năng lượng.
– Nước ngầm với quản trị nước, luật nước và và nước xuyên biên giới.