Chủ đề ngày nước Thế giới 2018 là “Nước và Thiên Nhiên”

Trong khuôn khổ tuần lễ Nước Thế giới Stockholm tại Thụy Điển đã diễn ra cuộc họp và công bố chủ đề của Ngày nước Thế giới năm 2018.

Trong khuôn khổ tuần lễ Nước Thế giới Stockholm tại Thụy Điển đã diễn ra cuộc họp và công bố chủ đề của Ngày nước Thế giới năm 2018.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận về chủ đề Ngày Nước Thế giới năm 2018, các mục tiêu của chiến dịch và xác định cách thức tổ chức và tham gia chiến dịch một cách tích cực. Theo đó, Chiến dịch Ngày nước Thế giới 2018 được phối hợp thực hiện bởi các tổ chức: Công ước về Đa dạng sinh học; Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc (UNESCO); Môi trường Liên Hợp Quốc, với sự hỗ trợ của các thành viên và các đối tác của Liên Hợp Quốc.

Ngày Nước Thế giới năm 2018 có chủ đề “Nước và Thiên Nhiên” cho thấy tiềm năng của các giải pháp về nước dựa vào trên thiên nhiên và cách thức để thực hiện chính sách và thực tiễn trong việc quản lý tài nguyên nước.

bai120

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hiêp quốc (LHQ) về Môi trường và Phát triển được tổ chức tại Rio de Janeiro từ ngày 3 đến 14/6/1992, LHQ đã ra nghị quyết lấy ngày 22/3 hàng năm là Ngày Nước thế giới, và bắt đầu được tổ chức thường niên từ năm 1993. Đây là một sự kiện quốc tế được tổ chức nhằm thu hút sự chú ý của người dân trên khắp trái đất để thấy được tầm quan trọng của tài nguyên nước – đặc biệt là các nguồn nước sạch – và góp phần tăng cường quản lý bền vững nguồn tài nguyên quý giá này.