An toàn nguồn nước ở Nam Á: Tăng cường hợp tác toàn diện

Hợp tác sáng tạo và hòa nhập hơn nữa giữa các quốc gia ở Nam Á – giữa chính phủ, xã hội dân sự và cấp doanh nghiệp – sẽ giúp tăng cường và cải thiện quản trị tài nguyên nước.

Nam Á đang chứng kiến ​​những thách thức và rủi ro chưa từng thấy về nguồn nước. Các tác động lan rộng và mãnh liệt. Từ rút nước sông băng ở dãy Himalaya đến tăng độ mặn ở Sundarbans, các cộng đồng và các nền kinh tế trong khu vực đang chịu đựng gánh nặng của nhiều áp lực và căng thẳng liên quan đến nguồn nước. Hầu hết những rủi ro này là đa chiều, rất lớn, phức tạp và không chắc chắn trong tự nhiên.

Để hiểu rõ hơn và giải quyết những thách thức đó và quản trị tốt hơn các nguồn nước quan trọng của khu vực, Nam Á cần sự hợp tác sáng tạo và hòa nhập hơn nữa giữa con người ở các nước trong khu vực – ở các cấp độ khác nhau và giữa các ngành khác nhau.

Tài nguyên nước, chủ yếu là các con sông xuyên biên giới góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế và khả năng phục hồi của khu vực thông qua nhiều dịch vụ và hàng hóa hệ sinh thái. Trong khi các tranh chấp và bất đồng về nhiều vùng nước chung vẫn còn, chính phủ các nước và doanh nghiệp trong khu vực hiện nay nhận thấy cần thiết phải tăng cường hợp tác và loại bỏ phương pháp truyền thống tập trung vào nước truyền thống. Điều này mang lại phương thức hợp tác mới trong khu vực liên quan đến chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức xã hội dân sự, khoa học và công nghệ, nghiên cứu và chính sách, phương tiện truyền thông, mạng lưới trẻ và cộng đồng.

Brahmaputra-River-Rafting-Expedition-06

Trong thời gian gần đây, đã có sự hồi sinh trong Hợp tác Nam-Nam để giải quyết những thách thức phức tạp như biến đổi khí hậu, ô nhiễm, an ninh lương thực, di cư và thiên tai. Hợp tác Nam-Nam (SSC) về mặt lịch sử đó là một thuật ngữ được dùng bởi các học giả và các nhà hoạch định chính sách để mô tả việc trao đổi tài nguyên, kỹ thuật và tri thức giữa các nước đang phát triển. Được thúc đẩy bởi các cam kết đối với các Mục tiêu Phát triển Bền vững toàn cầu (SDG), nhiều chính phủ, doanh nghiệp và CSO đang tìm cách hợp tác mới cùng nhau.

Nhiều sáng kiến ​​mới như vậy đang được hình thành ở Nam Á. Trong khi hầu hết trong số chúng là thương mại và kinh doanh theo định hướng, các cơ chế thể chế phát triển và chính trị ngày càng tăng sẽ cung cấp cơ hội bao gồm các vấn đề quan trọng về năng lượng nước-thực phẩm. Ví dụ, sáng kiến Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ và Nepal (BBIN) dẫn đến Thỏa thuận xe cơ giới BBIN (MVA) được ký vào ngày 15/6/2015 tại Thimpu, cũng có thể là một cơ chế hợp tác về nước và thủy điện tốt hơn thuộc tổ chức tiểu khu vực hiệu quả. Các sáng kiến ​​khác trong khu vực như Hợp tác Kinh tế Tiểu vùng Nam Á (SASEC) và Sáng kiến ​​Vịnh Bengal về Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Đa ngành (BIMSTEC) là những con đường tiềm năng khác có thể giúp đẩy mạnh và tăng cường hợp tác khu vực về các vấn đề giảm nghèo và mối quan hệ giữa thực phẩm – năng lượng – nước.

Xóa đói giảm nghèo đứng đầu chương trình nghị sự của Tổng quan ngành đã được thảo luận và thống nhất tại Hội nghị thượng đỉnh BIMSTEC lần thứ 4 và Tuyên bố Kathmandu. Nghèo đói là đa chiều và sinh kế và an ninh lương thực của đại đa số người nghèo trong vùng phụ thuộc vào nước. Ngoài ra, Tuyên bố cũng kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn về quản lý môi trường và thiên tai, biến đổi khí hậu, nông nghiệp, thủy sản, du lịch, kinh tế miền núi và nền kinh tế xanh. Tài nguyên nước là trung tâm của tất cả các lĩnh vực này và do đó bất kỳ sự hợp tác nào giữa các nước thành viên sẽ được hưởng lợi rất lớn từ việc lồng ghép quản trị nước tốt hơn trong các sáng kiến ​​này.

Ngoài các sáng kiến ​​khu vực như vậy, nhiều cơ chế song phương hiện có giữa các nước ven sông ở Nam Á như Ủy ban các bộ trưởng về tài nguyên nước (JMCWR), Ủy ban liên hợp về tài nguyên nước (JCWR), Ủy ban kỹ thuật thường trực (JSTC) giữa Ấn Độ và Nepal, Ủy ban sông chung Ấn-Bangladesh (JRC) và Hiệp định khung về hợp tác phát triển giữa Ấn Độ và Bangladesh (năm 2011) là những điểm đầu vào tiềm năng để tăng cường hợp tác hơn nữa về tài nguyên nước.
Xây dựng năng lực nghiên cứu ở Nam Á

Sự hợp tác giữa các viện nghiên cứu, học viện và các nhà tư tưởng trong khu vực đang giúp việc cùng sản xuất kiến thức mới và liên quan đến chính sách và trong quá trình đóng góp cho nhiều quyết định có bằng chứng hơn. Mạng lưới tư duy miền Nam (NeST), được thành lập tại Quan hệ Đối tác Toàn cầu về Hợp tác Phát triển Hiệu quả (GPEDC) ở Mexico hồi tháng 4/2014, đang đi tiên phong trong các phương pháp tiếp cận mới cho Hợp tác Nam-Nam trong phát triển quốc tế. Sáng kiến ​​Châu Phi-Ấn Độ về Hợp tác Khoa học và Công nghệ là một ví dụ như vậy.

Hiệp hội Đại học Himalayan (HUC), được điều phối bởi Trung tâm Phát triển Vùng núi quốc tế (ICIMOD) đang tạo điều kiện cho sự hợp tác nghiên cứu giữa các viện thành viên với sự tập trung mạnh mẽ vào phát triển năng lực của các nhà nghiên cứu. Nhóm nghiên cứu chuyên đề về nước (Nhóm nước) của Đại học Himalayan mới thành lập là một ví dụ về sáng kiến ​​khu vực nhằm tạo điều kiện cộng tác và hợp tác giữa các viện nghiên cứu và tổ chức dựa trên thực hành để quản lý tài nguyên nước đầy đủ bằng chứng hơn ở vùng Himalaya.

Các ví dụ đáng chú ý khác về các chương trình đã đóng góp cho SSC trong nghiên cứu là Dịch vụ Hệ sinh thái Giảm nghèo (ESPA), Nghiên cứu thích ứng cộng tác ở châu Phi và châu Á (CARIAA), Chương trình Thích ứng khí hậu Himalaya (IHCAP) và Hệ sinh thái cho cuộc sống (E4L). Nhiều hợp tác nghiên cứu như vậy đang phát triển khả năng hợp tác nhiều hơn giữa các viện nghiên cứu và tư duy và dẫn đến nỗ lực tập thể của họ để thông báo chính sách và thực hành quản lý các vấn đề phức tạp về môi trường và biến đổi khí hậu ở các cấp.

Ngoài ra, nhiều mạng lưới xã hội dân sự và các dự án phát triển trên mặt đất đang thử nghiệm và phát triển các phương pháp và cơ chế mới để hợp tác toàn diện hơn trên các vùng nước chung. Đối thoại Brahmaputra là một phần của cuộc đối thoại chính sách xuyên quốc gia về quản lý nước cải thiện sông Brahmaputra, là công cụ khuyến khích thảo luận giữa các CSO và chính phủ ở 4 quốc gia ven sông Bangladesh, Bhutan, Trung Quốc và Ấn Độ.

Các cuộc đối thoại cấp lưu vực tương tự cũng diễn ra trong các lưu vực xuyên biên giới khác. Ví dụ, một loạt các đối thoại Mahakali Samvad chủ yếu liên quan đến cộng đồng và CSO, các cơ quan chính phủ quốc gia và đại diện được bầu từ Nepal và Ấn Độ đang được tổ chức để đồng quản lý lưu vực sông Mahakali.

Nhiều chính quyền tiểu quốc gia, những nơi thường không có đủ không gian và đại diện trong các cuộc đối thoại chính sách cấp cao về các vùng nước chung, đang tích cực tham gia và lãnh đạo trong sáng kiến ​​này. Tuyên bố Dhangadi, được xác nhận bởi chính quyền địa phương mới được bầu ở tỉnh 7 ở Nepal dọc theo sông Mahakali thể hiện cam kết hợp tác của họ đối với quản trị nước toàn diện hơn trong lưu vực.
Học hỏi từ nơi khác

Những nỗ lực về nguồn nước chung ở Nam Á cũng nên liên kết và học hỏi từ các sáng kiến ​​khác có liên quan ở các khu vực khác. Ví dụ, Ủy ban sông Mê Công (MRC) – một tổ chức lưu vực sông liên chính phủ (RBO) – tạo điều kiện và hỗ trợ hợp tác liên ngành giữa các nước hạ lưu ở Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam. Các cơ quan lưu vực sông và các bên liên quan khác ở Nam Á có thể học hỏi và cộng tác với MRC về các vấn đề quản lý thủy sản xuyên biên giới, dự báo lũ lụt và vận tải đường thủy trong vùng và các vấn đề khác.
Một trong những con đường hiện tại là Hợp tác Ganges-Mekong (GMC) – một cơ chế hợp tác hiện có và sôi nổi giữa Ấn Độ và 6 nước ASEAN (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam) về hợp tác du lịch, văn hóa, giáo dục cũng như giao thông và truyền thông. Ngoài các mối liên kết và hợp tác giữa chính phủ các nước, GMC đang thực hiện các bước để bắt đầu đồng quản lý tài nguyên nước chung và các nguồn tài nguyên khác như thủy sản, lâm nghiệp và thủy điện. Tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác Mekong – Sông Hằng (MGC) lần thứ 9 tại Singapore vào tháng 8 vừa qua, các Bộ trưởng đã đồng ý tiếp tục tạo điều kiện hợp tác giữa Ủy ban Nước Trung ương Ấn Độ (CWC) và MRC. Các lưu vực sông xuyên biên giới lớn khác ở Nam Á như Mahakali, Brahmaputra và Meghna và các bên liên quan có thể đạt được sự trao đổi và hợp tác liên lưu vực tương tự.

Truyền thông đóng một vai trò quan trọng trong việc định hình và thông báo cho SSC về các vùng nước chung bằng cách tạo điều kiện trao đổi giữa các nhà báo và các chuyên gia truyền thông và báo cáo chung về các vấn đề quan trọng về an ninh nước. Điều này cũng giúp nâng cao nhận thức cộng đồng và hỗ trợ cho các nỗ lực hợp tác nhiều hơn như một phần của SSC. Ví dụ, Dự án Mạng lưới Báo chí Trái đất (EJN) Vịnh Bengal đang hỗ trợ các tổ chức ở Ấn Độ và Bangladesh cải thiện phạm vi của các vấn đề biến đổi khí hậu và tăng cường mạng lưới khu vực.

Do các cơ chế và sáng kiến ​​của SSC đang nổi lên xung quanh các vùng nước chung và các vấn đề liên quan ở Nam Á, những nỗ lực này cần phải dựa trên một số nguyên tắc chính để giúp chúng có tính bao quát, định hướng theo nhu cầu và định hướng kết quả hơn.

Những nguyên tắc gồm:

Dựa vào bằng chứng: Các nỗ lực của SSC cần được hỗ trợ bằng cơ sở bằng chứng về nhu cầu, phạm vi, cơ hội và rủi ro để có thể huy động cam kết chính trị lâu dài từ các bên liên quan khác nhau. Sự phối hợp và thương mại tiềm năng và trường hợp kinh doanh mạnh mẽ cần được trình bày để giúp các bên liên quan đi đến quyết định hợp tác. Các sáng kiến ​​hợp tác thường xuyên thất bại hoặc chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi chúng được thông qua, áp dụng cách tiếp cận kế hoạch chi tiết mà không có sự hiểu biết đầy đủ về động cơ, ưu tiên và lợi ích của các bên liên quan.

Dựa trên quan hệ đối tác: Quan hệ đối tác nên là trung tâm của bất kỳ SSC nào về nước và điều này phải đảm bảo sự tham gia đầy đủ và tích cực của các bên liên quan và các tác nhân chính. Quan hệ đối tác mới sẽ giúp thúc đẩy các cách làm việc và học tập mới. Các cộng đồng phụ thuộc vào nước, bao gồm cộng đồng bản địa và phụ nữ và các nhóm thanh niên, thường không được tham gia hoặc hạn chế tham gia các cuộc tham vấn và cuộc họp. Các doanh nghiệp tư nhân là một bên liên quan quan trọng trong việc này vì thực tiễn và quyết định kinh doanh của họ có thể đóng góp đáng kể vào việc quản lý nước tốt hơn ở các cấp độ khác nhau.

Tác động theo định hướng: Bất kỳ hình thức hợp tác nào đều đòi hỏi các cam kết tài nguyên và lãnh đạo lâu dài. Khớp nối tác động rõ ràng theo dự kiến ​​sẽ giúp duy trì sự hợp tác và thúc đẩy các đối tác khác nhau và các bên liên quan để phù hợp với mục đích và cam kết tài nguyên. Việc quản lý tổng thể sự hợp tác như vậy là khá khó khăn vì các lợi ích, ưu tiên và xung đột lợi ích khác nhau. Cần có thêm các phương pháp thích ứng và linh hoạt để tăng cường khuôn khổ hợp tác theo thể chế.