Quyền về nước

01Quyền về nước và vệ sinh môi trường vẫn còn là một giấc mơ chưa thực hiện được cho đến nay đối với rất nhiều người.

Việc thiếu tiếp cận với nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân là nguyên nhân gây ra gánh nặng rất lớn về bệnh tật và tỷ lệ tử vong trên toàn thế giới. Nhưng điều này không chỉ đơn giản là về cuộc sống, quyền về nước còn liên quan tới phẩm giá, sự bình đẳng, việc làm, kinh tế và môi trường trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội.

“Đảm bảo về nguồn nước và điều kiện môi trường an toàn” là các công cụ mà các chính phủ đang sử dụng để đưa ra các quyền về con người. Để làm được như vậy, các chính phủ cần sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ và một khuôn khổ pháp lý ổn định.

01

(Theo dwrm.gov.vn)