Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng cách đổ nước thí nghiệm trong hố đào và hố khoan

Thuộc tính Giá trị
Tên tài liệu Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng cách đổ nước thí nghiệm trong hố đào và hố khoan
Tên file 1536-qd-btnmt_Signed.PDF
Link download Phương pháp xác định độ thấm nước của đất bằng cách đổ nước thí nghiệm trong hố đào và hố khoan
Ngày 2009-03-18 15:37:21