TT Quy định danh mục vị trí công tác & thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức

Thuộc tính Giá trị
Tên tài liệu TT Quy định danh mục vị trí công tác & thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức
Tên file 15.Quyetdinh05-2003.doc
Link download TT Quy định danh mục vị trí công tác & thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức
Ngày 2014-12-09 13:26:43