Danh mục địa danh DC, SV, TV, KTXH phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Sóc Trăng

Thuộc tính Giá trị
Tên tài liệu Danh mục địa danh DC, SV, TV, KTXH phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Sóc Trăng
Tên file 1552-qd-btnmt_Signed.pdf
Link download Danh mục địa danh DC, SV, TV, KTXH phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Sóc Trăng
Ngày 2018-11-13 11:03:11