Danh mục địa danh DC, SV, TV, KT-XH phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bạc Liêu

Thuộc tính Giá trị
Tên tài liệu Danh mục địa danh DC, SV, TV, KT-XH phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bạc Liêu
Tên file 1525-qd-btnmt.PDF
Link download Danh mục địa danh DC, SV, TV, KT-XH phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Bạc Liêu
Ngày 2018-11-13 10:57:54