CV số 3556/BTNMT-TTTT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới(05/06), Ngày Đại dương thế giới (08/06) năm 2023

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/06), Ngày Đại dương thế giới (08/06) năm 2023 và Tháng hành động vì môi trường năm 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị các Bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động.

Xem chi tiết công văn tại đây: