Văn bản số 1719 /QĐ-TTG: Phê duyệt Tiêu chí đánh giá dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)

Thuộc tính Giá trị
Tên tài liệu QD1719TTG phe duyet tieu chi danh gia du an uu tien BDKH.pdf
Link download Văn bản số 1719 /QĐ-TTG: Phê duyệt Tiêu chí đánh giá dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC)
Ngày 2011-10-30 10:46:24