Thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất tháng 2 năm 2018 vùng Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 hạ so với tháng 1, có 32/32 công trình mực nước hạ. Giá trị hạ thấp nhất là 1,50m tại TT.Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK119T)

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2 (xem hình 5). Mực nước hạ thấp từ 1,5m đến 2,0m tập trung ở huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum và huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

2. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 có xu hướng hạ so với tháng 1, có 25/27 công trình mực nước hạ và 2/27 công trình có mực nước dâng không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 4,30m tại xã Chư Á, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai (CB4-I)

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2 (xem hình 10). Mực nước hạ thấp từ 1,5m đến 2,0m tập trung ở TP.Pleiku của tỉnh Gia Lai.

3. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 có xu hướng hạ so với tháng 1, có 52/71 công trình mực nước hạ, 11/71 công trình mực nước dâng và 8/71 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 2,15m tại xã Ea Knuếc, huyện Krông Păk, tỉnh Đắk Lắk (C5a) và giá trị dâng cao nhất là 0,60m tại xã Ia Drăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai (LK145T)

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2 (xem hình 15). Mực nước hạ thấp từ 2,0m đến 3,0m tập trung ở huyện Chư Pah, Gia Lai và huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk. Mực nước dâng cao từ 0,05m đến 0,5m tập trung ở các TP.Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk và TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

4. Tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N)

Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 2 có xu hướng hạ so với tháng 1, có 19/22 công trình mực nước hạ và 3/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị hạ thấp nhất là 1,08m tại xã Đắk Năng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum (LK131T)

Dự báo: diễn biến mực nước dưới đất tháng 3 có xu hướng hạ so với mực nước thực đo tháng 2 (xem hình 20). Mực nước hạ thấp từ 0,5m đến 1,5m tập trung ở các huyện Đắk Hà, huyện Đắk Tô, TP.Kon Tum của tỉnh Kon Tum và huyện Krông Pa, huyện Phú Thiện của tỉnh Gia Lai

Chi tiết xem tại đây